Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Pilates a trénink ve vodě zlepšují dynamickou rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.8.2013

Pilates a trénink ve vodě zlepšují dynamickou rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým onemocněním centrálního nervového systému (CNS) vedoucím k pohybovému postižení. Vedle kauzální farmakologické léčby jsou důležité i aditivní, například fyzioterapeutické aktivity. Poruchy rovnováhy jsou u pacientů trpících RS poměrně časté, což může vést k pohybové nejistotě, pádům či omezení fyzických aktivit.

V recentně publikované studii se autoři zaměřili na efekt cvičení pilates a tréninku ve vodě na dynamickou rovnováhu u pacientek s RS. Do studie bylo zařazeno 57 žen s RS, jejichž EDSS index (Expanded Disability Status Scale) byl mezi 0 a 4,5. Průměrné trvání RS u těchto pacientek bylo 8 ± 2 roky. Ženy byly náhodně rozděleny do tří skupin (n = 19) podle pohybových aktivit, které prováděly – skupina cvičící pravidelně pilates, dále skupina žen podstupujících trénink ve vodě a kontrolní skupina. Rozvrh cvičení u prvních dvou skupin žen byl stanoven na 12 týdnů a skládal se z hodinového cvičení pravidelně 3× týdně. Vyšetření dynamické rovnováhy pomocí testu Six Spot Step bylo provedeno před a na konci cvičení.

Dle autorů lze říci, že obě zkoumané pohybové aktivity – jak pilates, tak cvičení ve vodním prostředí – mohou signifikantně zlepšit dynamickou rovnováhu u pacientů s RS. Vzhledem k tomu, že role dynamické rovnováhy v celkové fyzické kondici a schopnosti vykonávat denní aktivity je nesmírně důležitá, má potom její zlepšení přímý efekt na kvalitu života. Obě tyto aktivity tedy lze doporučit jako vhodnou přídatnou léčebnou metodu u pacientů s RS.

(eza)

Zdroj: Marandi S. M., et al. A comparison of 12 weeks of pilates and aquatic training on the dynamic balance of women with mulitple sclerosis. Int J Prev Med 2013 Apr; 4 (Suppl 1): S110–7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Plazmocytární dendritické buňky a roztroušená skleróza

Plazmocytární dendritické buňky (pDC) jsou specializované antigen prezentující buňky, které mohou mít význam v patogenezi řady onemocnění. Při stimulaci vytvářejí pDC velké množství interferonu typu I a dalších prozánětlivých cytokinů, dále jsou schopny ovlivňovat T-lymfocyty. Interferon typu I je pleiotropický cytokin s antivirovou aktivitou, který ovlivňuje jak nespecifickou vrozenou, tak získanou imunitu.

Imunitní tolerance myelinu u pacientů s roztroušenou sklerózou po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Po transplantaci autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u agresivní relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo zjištěno vymizení autoreaktivních klonů T-lymfocytů. Nedávno publikovaná švédská studie ukázala u pacientů s RRRS léčených autologní HSCT stejnou hladinu jednotlivých populací T-lymfocytů jako u zdravých dobrovolníků a absenci antigenní odpovědi na glykoprotein obsažený v myelinu oligodendrocytů.

Imunosupresivní terapie – redukce axonálního poškození u progresivní formy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je demyelinizační onemocnění CNS vznikající pravděpodobně na autoimunitním podkladě. V posledním desetiletí prokázaly četné randomizované kontrolované studie účinnost chorobu modifikující terapie (disease-modifying terapy – DMT) při léčbě relaps-remitující formy (RR-RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy