Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Perzistence neutralizujících protilátek v závislosti  na titru a preparátu interferonu-beta

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.1.2012

Perzistence neutralizujících protilátek v závislosti  na titru a preparátu interferonu-beta

Interferon-beta (IFNβ) je považován za prověřený lék používaný iniciálně v léčbě relabujicí formy roztroušené sklerózy (RS). Jeho podávání je spojeno s tvorbou neutralizujících protilátek (Nab), které jsou prokázány u 44% léčených RS pacientů. Přítomnost Nab snižuje biologickou dostupnost IFNβ a tím negativně ovlivňuje účinnost léčby RS, což má za následek zvýšení aktivity nemoci na MRI mozku a zvýšenou incidenci relapsů. Zmíněné negativní účinky jsou závislé na perzistenci Nab. Některé publikace prokázaly rozdílné přetrvávání Nab v závislosti na typu použitého interferonu β a jeho titru. U pacientů léčených IFNβ-1b  byla popsána vyšší frekvence negativizace Nab ve srovnání s pacienty léčených IFNβ-1a. Ve skupině pacientů léčených  IFNb-1b byl návrat k negativním Nab hladinám prokázán u 50-79% případů po 102 měsících léčby. Při použití preparátu IFNβ-1a byla incidence negativizace Nab pouze v 20-38% případů po 96 měsících léčby.

Studie rakouských autorů z Innsbruck Medical University se zabývala srovnáním Nab titrů při léčbě různými preparáty IFN beta a dále zjišťovala hodnoty cut-off (hraniční hodnoty) Nab titrů pro predikci perzistence Nab. Do longitudální studie byli zařazeni pacienti s RS, kteří měli vyšetřený nejméně jeden vstupní Nab test v období 12-30 měsíců terapie a současně další Nab test po více než 48 měsících léčby.

Celkem bylo vyšetřeno 2019 vzorků získaných od 1064 pacientů s RS, u 227 (21, 3%) těchto pacientů byla zjištěna pozitivita NAb během léčby  IFN beta. Pacienti s IFN beta-1a i.m. měli pozitivitu ve 3, 3%, incidence protilátek u skupiny s IFNβ-1a s.c. byla 27,8% a u skupiny s IFNbeta-lb 32,1%. U skupiny s i.m. aplikovaným IFNβ-1a byla tedy  incidence NAb statisticky významně nižší. U  13% ( 41 z 315) pacientů s IFNβ-1b byla bazální hladina NAb vyšší než 460 NU, u pacientů s  IFNβ-1a i.m. se vyšší hladiny než 258 NU objevily u 1,8% pacientů (6 z 331) a u 15% pacientů s IFNβ-1a s.c (62 z 413). Četnost perzistujících NAb byla signifikantně vyšší ve skupinách s IFNβ-1a s.c. a IFNβ-1b  než ve skupině s IFNβ-1a i.m. (p < 0.001). Žádný signifikantní rozdíl v četnosti přetrvávání NAb nebyl zaznamenán mezi skupinami pacientů léčených IFNβ-1a s.c. a IFNβ-1b.

Ve skupině 203 pacientů, u kterých byl proveden i druhý Nab test, byla zjištěna pozitivita vstupního testu ve 23,2%.  V kontrolním období (cca po 75,4 měsích léčby) došlo ve skupině léčené IFNβ-1a ke snížení četnosti výskytu Nab o 40,7%, ve skupině léčené IFNβ-1b byl tento pokles o 60%. Mediány titrů Nab se signifikantně snížily v obou skupinách.Pro predikci perzistence Nab v kontrolním období u pacientů léčených IFNβ-1a  bylo zjištěno, že vstupní hladina Nab titrů vyšší než 258 neutralizačních jednotek (NU) měla senzitivitu 81,3% a specificitu 90,9%. Ve skupině pacientů léčených IFNβ-1b měly hladiny Nab titrů vyšší než 460 NU 100% senzitivitu a 91,7% specificitu.  Při použití těchto cut-off titrů by měla být u 10,2% všech léčených pacientů zjištěna perzistence Nab.

Stanovení specifických cut-off titrů pro jednotlivé  IFNβ preparáty by mělo přispět k optimalizaci léčebné strategie u jednotlivých pacientů s roztroušenou sklerózou.

(moa)

Zdroj: Hegen H. et al. Persistency of neutralizing antibodies depends on titer and interferon-beta preparation. Multiple Sclerosis Journal. Publikováno on-line: 19 Oct 2011; , doi: 10.1177/1352458511426738

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivé účinky natalizumabu u relabující roztroušené sklerózy – další výsledky studií AFFIRM a SENTINEL

Randomizované placebem kontrolované studie s natalizumabem, AFFIRM a SENTINEL, s délkou trvání přes 2 roky zahrnující celkem 2213 pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) prokázaly jeho přínos v monoterapii i po přidání k interferonu ß-1a (INF ß-1a) při relapsech RS, a to z hlediska snížení rizika progrese choroby, výskytu recidiv a počtu ložisek zvýšené intenzity signálu v T2 váženém obraze v oblasti bílé hmoty mozkové.

Exprese progranulinu v mozkové tkáni a mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována především za zánětlivý demyelinizační proces CNS, predominantně postihující autoimunitně bílou hmotu mozkovou. Součástí RS bývá i postižení šedé hmoty mozkové, které se může vyskytovat nezávisle a někdy předcházet patologii bílé hmoty. Bílkoviny, jejichž úloha byla v minulosti studována v patologii neurodegenerativních onemocnění, mohou hrát důležitou úlohu ve vzniku RS.

Práce ve směnném provozu může být rizikovým faktorem pro roztroušenou sklerózu

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, ve kterém je významná autoimunitní odpověď na myelinové antigeny. V etiologii onemocnění jsou důležité jak faktory genetické, tak i faktory prostředí. Cílem recentně publikované studie švédského autorského týmu bylo studovat možnou asociaci mezi prací na směny a rizikem rozvoje RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy