Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Perorální teriflunomid pro léčbu relabující roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.3.2018

Perorální teriflunomid pro léčbu relabující roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je progresivní onemocnění způsobené demyelinizací a ztrátou axonů v centrálním nervovém systému, které často ústí v invaliditu různého stupně. Mezi novější léčiva modifikující průběh roztroušené sklerózy patří teriflunomid, perorální imunomodulační terapie, která se užívá v jedné denní dávce.

Úvod

Mezi hlavní cíle léčby roztroušené sklerózy (RS) patří prevence relapsů, mírnění nástupu potíží s hybností a zpomalení ztráty objemu mozkové tkáně (BVL – brain volume loss), které se objevují od nejranějších stadií nemoci. Teriflunomid ukázal účinnost proti různým projevům aktivity a zhoršení RS u pacientů s relabující formou nebo první klinickou epizodou RS. Následující přehled přináší data z publikovaných studií a kongresových prezentací.

Mechanismus účinku

Léčivo inhibuje dihydroorotát-dehydrogenázu, enzym zvýšeně exprimovaný v proliferujících lymfocytech, což ve výsledku snižuje dostupnost B i T lymfocytů v centrální nervové soustavě. Nedávno ukončená studie Teri-DYNAMIC navíc ukázala, že teriflunomid vyvolává posun v subpopulacích T lymfocytů od prozánětlivých k regulačním, a navíc snižuje hladiny T-lymfocytových receptorů CD4+, jež jsou znakem imunitní dysregulace u RS. Tento efekt nebyl pozorován u jiných léčiv modifikujících RS (dimethylfumarát, interferon beta, mitoxantron).

Účinnost a bezpečnost

Data z dlouhodobých rozšíření klinických studií TEMSO, TOWER a TOPIC ukázala, že teriflunomid u velké většiny pacientů výrazně zpomaluje nástup zhoršování pohyblivosti (hodnoceno pomocí Expanded Disability Status Scale [EDSS]), což pozitivně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Počet relapsů za rok (ARR − annualized relapse rate) byl u pacientů léčených teriflunomidem vesměs velmi nízký (typicky < 0,3) a lepších výsledků dosáhla skupina s dávkou 14 mg denně oproti 7 mg denně. Stejně tak bylo užívání 14 mg teriflunomidu spojeno s redukcí v počtu aktivních T2 a gadoliniem zesílených T1 lézí a menší změnou v objemu T2 lézí oproti dávce 7 mg denně. MRI skeny také ukázaly, že teriflunomid ve srovnání s placebem signifikantně zpomalil BVL.

Mezi nežádoucí příhody hlášené pacienty užívajícími teriflunomid častěji oproti placebové skupině patří vypadávání vlasů, nevolnost a zvýšení hladin alaninaminotransferázy (ALT). Dále se objevovaly nazofaryngitida, parestezie, bolesti zad a končetin, průjem, bolesti hlavy, infekce horních dýchacích cest a bolesti kloubů, vše v mírné až střední intenzitě.

Závěr

Data shrnutá v této práci ukazují výhodný poměr rizik a přínosů terapie teriflunomidem. Teriflunomid se tedy jeví jako výhodný pro dlouhodobou léčbu pacientů s relabující RS.

(mir)

Zdroj: Miller A. E. Oral teriflunomide in the treatment of relapsing forms of multiple sclerosis: clinical evidence and long-term experience. Ther Adv Neurol Disord 2017; 10 (12): 381−396, doi: 10.1177/1756285617722500.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alemtuzumab ve studii CARE MS II: účinnost a bezpečnost po 5 letech sledování

Rozšíření dvouleté studie CARE-MS II porovnávající účinnost alemtuzumabu a interferonu beta-1a (IFN-β1a) se zúčastnilo 92,9 % pacientů ze základní studie. Cílem bylo vyhodnotit 5letou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu u pacientů s aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS) s neadekvátní odpovědí na předchozí léčbu.

Je časná terapie roztroušené sklerózy skutečně prospěšná a bezpečná?

Díky magnetické rezonanci (MRI) je dnes možná časná diagnostika roztroušené sklerózy (RS), což umožňuje zahájení léčby v období první klinické ataky. Letos publikovaná metaanalýza přináší údaje o přínosu a vedlejších účincích některých léků modifikujících onemocnění (DMDs) používaných v období diagnostiky RS po první klinické atace.

Ascites při roztroušené skleróze − kazuistika

Spojení ascitu s roztroušenou sklerózou zní možná zvláštně, ale jak sami uvidíte, je jednoduché a logické. Méně jednoduchá byla diagnostika a léčba tohoto případu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy