Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.7.2014

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Je prokázáno, že kortikosteroidy jsou účinné u relapsů RS, i když existují nejasnosti ohledně terapeutického okna, dávky, frekvence a cesty podávání.

Španělští autoři publikovali v květnu 2014 výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studie, která porovnávala klinickou a radiologickou účinnost p. o. a i. v. methylprednisolonu. Do studie byli zařazeni pacienti, u nichž v posledních 15 dnech došlo ke středně závažnému nebo závažnému relapsu RS. Hodnocen byl vývoj skóre EDSS při vstupu do studie a po 1, 4 a 12 týdnech, dále počet a objem T1 gadoliniem zesílených lézí a nových nebo zvětšených T2 lézí na MR mozku při vstupu do studie a po 1 a 4 týdnech. Primárním sledovaným parametrem bylo posouzení noninferiority z hlediska výsledků EDSS po 4 týdnech. Jako sekundární parametry byly hodnoceny bezpečnost a snášenlivost.

Po 4 týdnech bylo ve studii dosaženo noninferiority u primárního sledovaného parametru. Rovněž nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi i. v. a p. o. methyprednisolonem z hlediska počtu, resp. objemu gadoliniem zesílených lézí (0–1 vs. 0–0,5, p = 0,630, resp. 0–88,0 mm3 vs. 0–32,9 mm3, p = 0,735) ani v počtu nových nebo zvětšených T2 lézí (0–194 vs. 0–123, p = 0,769). Methylprednisolon byl pacienty dobře tolerován a nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí příhody.

(zza)

Zdroj: Ramo-Tello C., Grau-López L., Tintoré M., et al. A randomized clinical trial of oral versus intravenous methylprednisolone for relapse of MS. Mult Scler. 2014 May; 20 (6): 717–25; doi: 10.1177/1352458513508835. Epub 2013 Oct 21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou a cerebrospinální žilní insuficiencí ovlivňuje parametry endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí byla spojena s přínosem u 3/4 nemocných. Jak ukázala prospektivní studie u 110 pacientů, markery endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace klesly po 1 měsíci a pokles přetrvával i po 12 měsících sledování.

V léčbě roztroušené sklerózy by se v budoucnu mohla uplatnit transplantace lidských kmenových buněk odvozených z adipocytů

Experimentální studie u potkanů ukázala potenciál lidských kmenových buněk odvozených z adipocytů diferencovat se na oligodendrocyty, podpořit remyelinizaci a zlepšit motorické funkce, což by bylo možné využít při transplantační léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je roztroušená skleróza.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy