Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Perorální léčba teriflunomidem po první klinické epizodě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.7.2017

Perorální léčba teriflunomidem po první klinické epizodě roztroušené sklerózy

Studie TOPIC sledovala účinnost a bezpečnost léčby teriflunomidem podávaným 1× denně perorálně u pacientů po první klinické epizodě roztroušené sklerózy.

Sledovaná populace

Jednalo se o pacienty ve věkovém rozmezí 18−55 let s klinicky izolovaným syndromem (CIS − definován jako neurologická příhoda související s demyelinizačním onemocněním). Do sledování byli zařazeni nemocní s CIS, který začal nejdříve 90 dní před randomizací do studie, u nichž byly na MRI nalezeny ≥ 2 T2 léze o průměru > 3 mm. Do výzkumu, který probíhal od února 2008 do dubna 2012, bylo zařazeno celkem 618 pacientů ze 112 center ve 20 zemích.

Metodika studie

TOPIC byla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze III. Pacienti byli randomizovaní do 3 skupin v poměru 1 : 1 : 1 a po dobu maximálně 108 týdnů dostávali následující léčbu: teriflunomid 14 mg nebo 7 mg nebo placebo.

Primární cíl studie představovala doba do relapsu (definováno jako nové abnormity v neurologickém nálezu > 30 dní od klinické příhody trvající déle než 24 hodin a nesouvisející s infekcí či horečkou), což značilo přechod ke klinicky potvrzené diagnóze RS. Sekundárními cíli byly doba do objevení se relapsu nebo nové gadoliniem se barvící léze či T2 léze na MRI. Studie byla hodnocená jako analýza intention-to-treat populace a bezpečnostní analýza zahrnovala všechny pacienty, kteří dostali jakoukoli léčbu. 

Výsledky 

Z celkového počtu 618 nemocných jich 216 dostávalo 14 mg teriflunomidu denně, 205 dostávalo 7 mg teriflunomidu a 197 bylo v placebové skupině. Protože 2 pacienti z každé aktivně léčené skupiny nakonec lék nedostali, intention-to-treat populace zahrnovala 214 nemocných s dávkou 14 mg, 203 s dávkou 7 mg a 197 z placebové skupiny. Ve srovnání s placebem snížil teriflunomid riziko relapsu v dávce 14 mg (HR 0,574; 95% CI; p = 0,0003) a v dávce 7 mg (HR 0,686; p = 0,0020).

Celkem 6 pacientů původně zařazených do placebové skupiny nakonec dostalo aktivní léčbu (4 z nich dávku 7 mg a 2 dávku 14 mg). Proto analýza bezpečnosti zahrnovala 216 pacientů s dávkou 14 mg, 207 s dávkou 7 mg a 191 z placebové skupiny. Nežádoucí příhody, které se objevily minimálně u 10 % pacientů léčených aktivně a jejichž incidence byla minimálně o 2 % vyšší než v placebové skupině, zahrnovaly zvýšení ALT (nejčastěji), zeslábnutí vlasů, průjem, parestezie a infekce horních cest dýchacích. 

Závěr

TOPIC je první klinická studie prokazující účinnost léčby pomocí perorálních chorobu modifikujících léků u pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy. Její výsledky rozšiřují stadia roztroušené sklerózy, během nichž má teriflunomid pozitivní vliv.

(imt)

Zdroj: Miller A. E., Wilinsky J. S., Kappos L. et al. Oral teriflunomide for patients with a first clincal episode suggestive of multiple screlosis (TOPIC): a randomised double-blnd, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2014; 13 (10): 977−986, doi: 10.1016/S1474-4422(14)70191-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Článek publikovaný v Journal of the Neurological Sciences popisuje faktory spojené s rozhodováním o včasné léčbě u nemocných s roztroušenu sklerózou (RS). Zahrnutá data byla získána od pacientů ze dvou různých kohort v Kanadě.

Teriflunomid snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou počet těžkých relapsů s následky – výsledky studie TOWER

Teriflunomid je imunomodulátor schválený k léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RS), který se podává 1× denně. Následující post hoc analýza hodnotila vliv teriflunomidu na 5 typů těžkých relapsů s následky.

Alemtuzumab zmírňuje disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Studie zveřejněná v časopisu Neurology se zabývala účinkem alemtuzumabu a interferonu β-1a (IFN-β1a) na disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy