Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Perkutánní stimulace nervus tibialis posterior v léčbě symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.3.2012

Perkutánní stimulace nervus tibialis posterior v léčbě symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Podle předběžných výsledků je nová metoda léčby refrakterních symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí perkutánní stimulace nervus tibialis posterior účinným, bezpečným a dobře tolerovaným způsobem léčby.

Přínos této nově zaváděné neinvazivní neuromodulační metody hodnotila multicentrická prospektivní otevřená studie, do které bylo zahrnuto 21 pacientů (5 mužů a 16 žen) s roztroušenou sklerózou a symptomy dolních močových cest, které byly refrakterní na léčbu anticholinergiky. Pacienti podstoupili 12 procedur perkutánní stimulace nervus tibialis posterior. Před touto léčbou a po jejím ukončení byly hodnoceny symptomy dolních močových cest a jejich vliv na kvalitu života pomocí validovaných samostatně vyplňovaných dotazníků, dále se hodnotila frekvence mikce, objem mikční porce a postmikční reziduum pomocí transabdominální ultrasonografie.

Analýza skupiny metodou intention to treat ukázala významné snížení průměrné frekvence močení během dne (z 9 na 6, p = 0,04) i v noci (ze 3 na 1, p = 0,002), snížení průměrného postmikčního rezidua (z 98 ml na 43 ml, p = 0,02) a zvýšení průměrného objemu mikční porce (ze 182 ml na 225 ml, p = 0,003). Většina domén dotazníku King´s Health QoL prokázala významné zlepšení kvality života. Nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.

Povzbudivé předběžné výsledky této studie ukázaly, že by nová metoda léčby symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou, které nereagují na léčbu anticholinergiky, pomocí neinvazivní perkutánní stimulace nervus tibialis posterior mohla být vhodným terapeutickým postupem zvyšujícím kvalitu života těchto pacientů.

(zza)

Zdroj: Gobbi C., Digesu G., Khullar V., et al. Percutaneous posterior tibial nerve stimulation as an effective treatment of refractory lower urinary tract symptoms in patients with multiple sclerosis: preliminary data from a multicentre, prospective, open label trial. Mult Scler. 2011 Dec; 17 (12): 1514–1519; doi: 10.1177/1352458511414040

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Iniciální titrace dávky interferonu beta-1a jako prevence chřipkových symptomů

Empiricky využívaný předpoklad, že titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a (IFNß-1a) při zahájení léčby snižuje závažnost a incidenci chřipkových symptomů (flu-like, FLS), byl potvrzen v randomizované zaslepené klinické studii.

Výsledky léčby natalizumabem v reálné klinické praxi v České republice – neintervenční klinická studie TOP-CZ

Natalizumab je selektivní inhibitor adhezní molekuly a vazbou na α -podjednotku hu­mánních integrinů zabraňuje migraci mononukleárních leukocytů endotelem do zánětlivé parenchy­mální tkáně centrálního nervového systému. Je používán k léčbě pacientů s relaps-remitující formou roz­troušené sklerózy (RR), u kterých se nepodařilo navzdory léčbě interferonem-β nebo glatira­mer acetátem snížit počet relapsů pod dvě ataky ročně nebo tři ataky za dva roky, a dále pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RR formou.

Socioekonomické aspekty testování neutralizujících protilátek proti interferonu beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vznik neutralizujících protilátek (NAB) proti interferonu beta (IFNb) je spojen se ztrátou účinnosti této léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Podle evropských směrnic by měli být testováni všichni pacienti s RS léčení zmíněným přípravkem a v případě perzistence NAB by měla být léčba IFNb přerušena. Ekonomický dopad této všeobecné detekce NAB včetně přechodu na alternativní metodu léčby u pacientů s RS však dosud nebyl zkoumánVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy