Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Patogenní protilátková odpověď u roztroušené sklerózy prozkoumána

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 11.7.2012

Patogenní protilátková odpověď u roztroušené sklerózy prozkoumána

Klinické studie často operují s hypotézou protilátkově závislého mechanismu v imunopatogenezi roztroušené sklerózy (RS). Tým vědců při univerzitě v Glasgow se rozhodl tuto domněnku ověřit. Principem metody bylo získání imunoglobulinů od dobrovolníků s neurologickým onemocněním i bez něj. Následně se testovala jejich schopnost mediovat demyelinizaci a axonální poškození in vitro.

Studie zahrnovala 37 pacientů s RS, 10 pacientů s jiným neurologickým onemocněním a 13 zdravých jedinců. Všem zúčastněným se odebralo sérum a plazma. Z nich následně vědci vyextrahovali imunoglobulin G (IgG). K ověření byl potřebný dostatečně citlivý a reprodukovatelný biotest. Tím se stal separát buněk míchy krysích embryí. Takto získané speciální myelinové kultury umožnily detekovat a kvantifikovat patogenní efekt jednotlivých vzorků. Následovala korelace výsledků s množstvím IgG v každém vzorku.

Výsledky prokázaly na komplementu závislou demyelinizační aktivitu imunoglobulinu G u 30 % pacientů s RS. Dva z výše zmíněných případů vedly až k výraznému axonálnímu poškození in vitro. U nemocných s jiným neurologickým onemocněním a u zdravých jedinců nebyla tato souvislost sledována. Imunofluorescenční mikroskopie přítomnost specifických protilátek ve vzorcích IgG potvrdila. Ty se vázaly výhradně na povrchu oligodendrocytů a myelinových pochev.

Závěrem studie je fakt, že mezi pacienty s RS lze najít podskupinu nemocných se zvýšenou produkcí specifických, demyelinizačních a axopatických autoprotilátek. Vědci tak získali jistotu, že skupina pacientů s RS je značně heterogenní. To poskytuje logické vysvětlení, proč někteří nemocní s RS z terapie léky snižujícími množství protilátek profitují, a jiní nikoliv.

(msd)

Zdroj: Christina Elliot et al. Functional identification of pathogenic autoantibody responses in patients with multiple sclerosis. Brain A Journal of Neurology; doi: 10.1093/brain/aws105. Publikováno online dne 11. 3. 2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá účinnost natalizumabu v reálné klinické praxi

Účinnost natalizumabu v léčbě relabující-recidivující formy roztroušené sklerózy zajišťuje během 3 let stabilizaci invalidity a snižuje výskyt relapsů, a to nezávisle na aktivitě choroby, skóre invalidity a původní farmakoterapii při zahájení léčby.

Úloha dalfampridinu v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické a progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje více než 2,1 miliónu lidí na celém světě. Je považována za autoimunitní chorobu, charakterizovanou zánětem bílé i šedé mozkové tkáně CNS se současnou destrukcí myelinových pochev, axonálním poškozením a ztrátou neuronů.

Trvalé zlepšení EDSS – nový ukazatel neurologického zlepšení pacientů s roztroušenou sklerózou?

Progrese neurologického poškození pacientů měřená pomocí Kurtzkeho škály (Kurtzke Expanded Disability Status Scale- EDSS) je častým sledovaným parametrem v klinických studiích zabývajících se roztroušenou sklerózou (RS). V základních pracích o terapii interferonem beta (IFN-b), glatirameracetátem a natalizumabem byla významná progrese neurologického postižení definována jako zvýšení skóre EDSS o 1 stupeň, které trvá 12 či 24 týdnů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy