Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Odpověď na terapii interferonem v závislosti na dávce

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.3.2012

Odpověď na terapii interferonem v závislosti na dávce

Interferon beta (IFN) je jedním ze základních léků používaných v terapii roztroušené sklerózy (RS). Ačkoli již byly jeho klinické benefity prokázány v několika velkých randomizovaných dvojitě zaslepených studiích, otázka optimálního dávkování IFN zůstává nadále sporná. Američtí vědci proto cíleně vyhledávali relevantní pivotní klinické studie, prospektivní studie a systematické přehledné články publikované v letech 1985 až 2007, které by hodnotily účinnost a snášenlivost IFN. K vyhledávání použili databáze MEDLINE, EMBASE a další, přičemž vyhledávali klíčová slova jako IFN, roztroušená skleróza, Avonex, Rebif, Betaseron/Betaferon, účinnost, MRI a vztah mezi odpovědí a dávkou. Jejich přehledný článek uveřejněný v časopise Current Medical Research and Opinion shrnuje výsledky těchto studií s ohledem na vysokodávkované a dávkované (high-frequency, HDHF) IFN.

Účinnost všech forem a dávkovacích schémat IFN byla prokázána v klinických studiích fáze 3. Přestože postupy dvou „head-to-head“ studií naznačují, že HDHF režim vede ke zvýšení účinnosti, nedovolují některé nedostatky v jejich designu vyvodit definitivní závěry.

Stanovení optimální dávky a frekvence podávání IFN u pacientů s roztroušenou sklerózou je komplikováno rozdíly v dávkování, cestou podání i frekvencí podávání mezi jednotlivými přípravky. Výsledky pivotních klinických studií nesvědčí pro to, že by HDHF režimy podávání IFN poskytovaly lepší dlouhodobý přínos pro pacienty s RS než ty nízkodávkované nebo režimy s nižší frekvencí dávkování. Navíc může HDHF terapie zvýšit výskyt nežádoucích účinků i neutralizačních protilátek, které pak snižují účinnost léčiva v průběhu času. Přestože se při srovnání dvou různých terapeutických postupů s INF ve zmiňovaných head-to-head studiích jevil jako účinnější HDHF režim než režimy nízkodávkované či ty s nízkou frekvencí podávání, musí být zváženy před jednoznačným doporučením této léčebné strategie jednotlivé limitace v designu těchto studií.

(mik)

Zdroj: Freedman S. M. Dose response to interferon therapy in multiple sclerosis: an evaluation of the evidence. Curr Med Res Opin. 2009 Mar; 25 (3): 547–57; doi: 10.1185/03007990802677787

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a redukuje závažnost a incidenci chřipkovitých příznaků v průběhu zahájení terapie

Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms, FLS) patří k častým nežádoucím účinkům terapie interferonem beta (IFNβ), a můžou tak negativně ovlivnit ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou zahájit terapii. I když se titrace dávky běžně používá ke snížení závažnosti a četnosti s IFNβ spojených FLS při zahájení léčby, nebyly dosud výhody takového postupu potvrzeny dobrou kontrolovanou studií. O jednu takovou se však nedávno pokusili američtí autoři.

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy po selhání předchozí farmakoterapie

Natalizumab (NA) je první monoklonální protilátka povolená k léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy (RRMS). Rozhodující fáze III monoterapeutické studie AFFIRM prokázala, že NA indukuje významný pokles pravděpodobnosti progrese poškození.

Srovnání účinnosti natalizumabu a interferonu beta-1a v léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Natalizumab je první monoklonální protilátka schválená k léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy (RR-RS). Nicméně jeho použití je v současné době vedeno jako léčba druhé linie po selhání jiných imunomodulačních léků či pro RS s rychlou progresí.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy