Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nová naděje pro pacienty s postižením chůze při roztroušené skleróze

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.8.2011

Nová naděje pro pacienty s postižením chůze při roztroušené skleróze

Postižení chůze je jedním z typických klinických příznaků roztroušené sklerózy (RS), chronického neurologického onemocnění charakterizovaného demyelinizací a dysfunkcí axonů, vedoucí k progresivní invaliditě. Funkční poškození, k němuž při RS dochází, staví pacienty před řadu problémů. Jedním z nejvíce rušivých aspektů je pak právě narušení chůze, které může mít významný dopad na kvalitu života pacientů. Donedávna nebyla k dispozici žádná cílená terapie, která by byla specificky zaměřena na axonální dysfunkci spojenou s postižením chůze u RS a tento problém řešila. Novou naději pro tyto pacienty však přináší přípravek FAMPYRA.

Společnost Biogen Idec obdržela od Evropské komise podmíněné schválení přípravku FAMPYRA® (tablety fampridinu s prodlouženým uvolňováním), který zlepšuje chůzi u dospělých pacientů s RS s postižením chůze (EDSS 4-7). FAMPYRA je preparát ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním léčiva fampridinu (4-aminopyridin, 4-AP nebo dalfampridin). Jedná se o vůbec první léčbu, která řeší tuto nenaplněnou medicínskou potřebu, přičemž byla prokázána její účinnost u osob se všemi typy RS. Tento přípravek je možné užívat samostatně nebo v kombinaci s imunomodulační léčbou.

Při RS vede poškození myelinu k expozici kanálů v membráně axonů, což umožňuje únik draselných iontů. Tím se zeslabuje akční potenciál, který nervová vlákna vedou. Na základě studií bylo prokázáno, že fampridin je schopen vedení signálů přes poškozené nervy zrychlovat, což může vést ke zlepšení schopnosti chůze. FAMPYRA tedy ovlivňuje neurologické funkce tím, že zlepšuje vedení impulzů přes demyelinizované neurony. V klinických studiích došlo u pacientů, kteří na přípravek reagovali, k průměrnému nárůstu rychlosti chůze o 25 %. Dále bylo prokázáno, že FAMPYRA vede ke klinicky významnému zlepšení chůze.

K nejčastějším nežádoucím reakcím, které byly u pacientů s RS identifikovány při placebem kontrolovaných klinických hodnoceních přípravku FAMPYRA v doporučené dávce, patřily příznaky infekce močových cest (přibližně u 12 % pacientů), přestože kultivace moči infekci často neprokázala. Další známé nežádoucí reakce na léčivo byly převážně neurologického charakteru a zahrnovaly nespavost, úzkost, poruchy rovnováhy, závratě, parestézie, třes, bolest hlavy a astenii (vše v souladu s farmakologickou aktivitou fampridinu).

(mik)

Zdroj: FAMPYRA Summary of Product Characteristics (souhrn údajů o přípravku), červenec 2011.

Panitch H., Applebee A. Treatment of walking impairment in multiple sclerosis: an unmet need for a disease-specific disability. Expert Opin Pharmacother. 2011 Jul; 12 (10): 1511–21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atrofie mozku a míchy při zobrazení MRI u pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku a míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) koreluje s fenotypem choroby a stupněm invalidity, což podporuje MRI studie prezentovaná na 19. výročním meetingu Mezinárodní společnosti pro magnetickou rezonanci v medicíně. Tato studie zdůrazňuje budoucí význam magnetické rezonance v monitoraci progrese nemoci a terapeutické odpovědi.

Stres a riziko roztroušené sklerózy

Podle výsledků jedné z novějších studií se zdá, že stres nehraje v rozvoji roztroušené sklerózy významnější úlohu. Tento závěr je paradoxně v rozporu s některými dřívějšími studiemi, které naopak spojitost mezi stresovými životními událostmi a následným rozvojem onemocnění prokázaly.

Prevalence deprese u roztroušené sklerózy

Spojitost mezi depresí a roztroušenou sklerózou (RS) je obvyklá u 37–60 % pacientů se 7,5× vyšší frekvencí sebevražd, než je tomu u zdravých jedinců. Mnoho studií zmiňuje obecný patofyziologický základ těchto chorob. Existují například doklady o neurologických lézích, které přerušují některé oblasti mozkové kůry a/nebo subkortikálních drah, jako jsou například frontotemporální poškození způsobené lézemi na fasciculus arcuatus nebo hypothalamem zprostředkovaná endokrinní dysfunkce způsobená zánětlivou aktivitou. Výskyt této komorbidity v brazilské populaci je zatím podceňovaný.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy