Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Některé běžné virové infekce můžou být spojené s nižším rizikem vzniku roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.8.2011

Některé běžné virové infekce můžou být spojené s nižším rizikem vzniku roztroušené sklerózy

Vzhledem k tomu, že s běžnými virovými infekty se setkáváme zejména v dětském věku, problematika roztroušené sklerózy (RS) u dětí vybízí k bližšímu prozkoumání vlivů těchto virů na riziko vzniku RS a interakcí mezi séroprevalencí a vybranými HLA genotypy. Autoři americké studie se ve své práci konkrétněji zabývali séroprevalencí viru Epstein-Barrové (EBV), cytomegaloviru (CMV) a viru herpes simplex (HSV) typu 1 a HLA-DRB1 * 1501/1503 statutem jako prediktory RS v dětském věku.

Jednalo se o retrospektivní analýzu prospektivně získávaných demografických, klinických a biologických dat u subjektů mladších 18 let s časně manifestovou RS, kontrolních subjektů vyšetřených na stejném klinickém pracovišti RS a dalších zdravých kontrolních pediatrických subjektů.

Do studie bylo zahrnuto celkem 189 pacientů s RS diagnostikovanou časně v dětském věku a 66 kontrol v dětském věku. Séropozitivita EBNA-1 (Epstein-Barr nuclear antigen-1) byla po zohlednění věku, pohlaví, rasy, etnika a HLA-DRB1*1501/1503 statutu spojena se zvýšenou pravděpodobností vzniku RS (OR 3,78, 95% CI 1,52–9,38, p = 0,004). Dle multivariační analýzy zahrnující EBV status byla prodělaná CMV infekce spojena s nižším rizikem rozvoje RS (OR 0,27, 95% CI 0,11–0,67, p = 0,004). Přestože prodělaná infekce virem HSV1 nebyla spojena se zvýšenou pravděpodobností RS, byla nalezena silná interakce mezi HSV1 statutem a HLA-DRB1 v predikci RS (p < 0,001). HSV1 infekce byla spojena se zvýšeným rizikem RS u jedinců bez alely DRB1*15 (OR 4,11, 95% CI 1,17–14,37, p = 0,03), zatímco u DRB1*15 pozitivních jedinců byla situace opačná (OR 0,07, 95% CI 0,02–0,32, p = 0,001), tedy riziko rozvoje RS bylo výrazně nižší.

Tyto nálezy naznačují, že některé infekce běžně se vyskytujícími viry mohou ve skutečnosti snižovat riziko vzniku RS. Pokud by byl tento fakt potvrzen, zbývá pak objasnit, jakým způsobem dochází k modifikaci tohoto rizika.

(mik)

Zdroj: Waubant E. et al. Common viruses associated with lower pediatric multiple sclerosis risk. Neurology. 2011 Jun 7; 76 (23): 1989–1995.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Syndrom neklidných nohou a roztroušená skleróza – brazilská multicentrická studie a metaanalýza literatury

Syndrom neklidných nohou (RLS, restless leg syndrom) je relativně častou a poddiagnostikovanou spánkovou poruchou, charakterizovanou nutkáním pohybovat dolními končetinami. Čtyři kritéria pro diagnostiku této poruchy zahrnují nejen nutkání pohybovat končetinami (obvykle doprovázené dyskomfortem nebo bolestí), ale také dočasnou úlevu při pohybu, nástup či zhoršení příznaků během odpočinku a zhoršení příznaků večer nebo během noci.

Výsledky gravidit u pacientek s roztroušenou sklerózou při léčbě interferonem beta 1a

Incidence roztroušené sklerózy (RS) je dvakrát vyšší u žen než u mužů a její typický začátek je udáván mezi 20. a 40. rokem, tedy ve fertilním období ženy. K nejčastěji užívané terapii této choroby patří v současné době interferon beta 1a (IFN beta). V literatuře neexistují důkazy o tom, že by samotné onemocnění zvyšovalo riziko spontánního potratu či vrozených defektů plodu. Studie, které se zabývaly účinkem terapie INF beta na průběh těhotenství, přinesly zatím jen nejednotné závěry.

Nová naděje pro pacienty s postižením chůze při roztroušené skleróze

Postižení chůze je jedním z typických klinických příznaků roztroušené sklerózy (RS), chronického neurologického onemocnění charakterizovaného demyelinizací a dysfunkcí axonů, vedoucí k progresivní invaliditě. Funkční poškození, k němuž při RS dochází, staví pacienty před řadu problémů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy