Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Negativní vliv vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.4.2012

Negativní vliv vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Postižení zraku nacházíme u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) poměrně často. K nejfrekventovanějším poruchám patří optická neuritida, vyskytující se u pacientů s RS v 16–38 %. I u pacienta s RS s normální zrakovou ostrostí se mohou sekundárně objevit příznaky zrakové dysfunkce v souvislosti s extraokulárními pohybovými abnormalitami či jinými faktory. Tyto symptomy negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a jejich schopnost o sebe pečovat. Ztráta zraku je pacienty považována za nejvíce obávanou a předčí i jiné druhy postižení (ztráta sluchu, mobility).

Systematické oftalmologické vyšetření u 130 pacientů s RS odhalilo, že 20 % subjektů mělo přítomnou zrakovou patologii. Současně se předpokládá, že pacienti s RS mají zvýšené riziko neodhalených zrakových poruch. Vzhledem k tomu, že řada z nich je léčitelných (např. katarakta), patří detekce těchto přidružených onemocnění ke klinickým prioritám.

Autoři mezinárodní studie použili registr pacientů s RS North American Research Committee on Multiple Sclerosis Registry (NARCOMS) ke zjištění vlivu vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení pacientů. Předpokládali, že pacienti s RS se zrakovými komorbiditami budou udávat větší zrakové postižení než subjekty bez přidružených poruch. Vzhledem k tomu, že vaskulární postižení např. u hypertenze a diabetu mellitu je rovněž spojeno s retinopatií a zhoršením zraku, zaměřili se autoři studie současně i na tato přidružená onemocnění.

Studie byla prováděna dotazníkovou metodou, celkem 8 986 respondentů z registru NARCOMS bylo dotázáno na přítomnost katarakty, glaukomu, hypertenze, hypercholesterolemie, srdečních chorob, diabetu a periferních vaskulárních chorob. Zrakové poruchy byly vyšetřeny pomocí zrakové škály na Performance Scales. Pomocí Coxovy regresní metody bylo zjišťováno, zda vizuální či vaskulární poškození ovlivnily čas mezi nástupem RS symptomů a rozvojem mírného, středního či vážného zrakového poškození.

Celkem 1 415 (15,9 %) respondentů udalo zrakovou komorbiditu a 4 745 (52,8 %) pacientů udalo cévní komorbiditu. Medián (interkvartilového rozpětí) zrakového skóre byl 1 (0–2). Dle multivariační Coxovy analýzy bylo riziko mírného zrakového poškození vyšší u pacientů s vaskulárními (HR 1,45; 95% CI: 1,39–1,51) a vizuálními komorbiditami (HR 1,47; 95% CI: 1,37–1,59). Cévní a zrakové komorbidity byly stejným způsobem spojeny s vyšším rizikem pro střední a závažné zrakové postižení.

Závěrem bylo konstatováno, že zraková a cévní přidružená onemocnění jsou spojena s progresí zrakového postižení u pacientů s RS. V případě pacienty udávaného zhoršování zrakových symptomů je nutno považovat zrakové komorbidity za přispívající faktor a indikovat objektivní a systematické neuro-oftalmologické vyšetření.

(moa)

Zdroj: Ruth Ann Marrie, Gary Cutter, Tuula Tyry. Substantial adverse association of visual and vascular comorbidities on visual disability in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis 2011; 17 (12): 1464–71; doi: 10.1177/1352458511414041

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocyty

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je ve Velké Británii častou příčinou chronické neurologické invalidity u mladých jedinců s incidencí 1:640. Začátek nemoci spadá většinou do 3. a 4. dekády života a postihuje tak ekonomicky a sociálně aktivní populaci.

Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy