Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy: nová doporučení pro výběr pacientů a jejich monitoring

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.9.2011

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy: nová doporučení pro výběr pacientů a jejich monitoring

Natalizumab je antagonista α4-integrinu, který byl zařazen do léčby pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) na základě řady klinických studií (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE). Natalizumab je vhodný k léčbě pacientů s RS, kteří dostatečně nereagují na chorobu modifikující léky první linie v současnosti dostupné či mají vysokou aktivitu nemoci. Distribuce léku byla přechodně pozastavena v roce 2005 pro vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 3 pacientů léčených tímto přípravkem, nicméně od roku 2006 je natalizumab znovu povolen v USA i v Evropské unii, jelikož další případ PML nebyl zaznamenán.

Na základě dodatečných analýz výše uvedených klinických studií z hlediska dlouhodobého sledování pacientů léčených natalizumabem byla aktualizována doporučení pro správný výběr pacientů, rutinní monitoring bezpečnosti a časné rozpoznání PML a její adekvátní terapii.

Incidence závažných vedlejších účinků léku (elevace jaterních testů, hyperbilirubinemie, herpetická infekce) je nízká. Nejobávanější komplikací terapie natalizumabem je PML, jejíž riziko bylo v květnu 2011 stanoveno na 1,51/1000 pacientů. Většina případů PML byla stanovena pomocí nálezu typických subkortikálních lézí na MRI a detekcí JC viru v mozkomíšním moku, nikoli však v krvi. Pacienti, u kterých se projevila PML, byli před začátkem podávání natalizumabu častěji léčeni imunosupresivy (mitoxantron, cyklofosfamid, cladribin, azathioprin, mykofenolát, metotrexát či jejich kombinace), diagnostikované onemocnění PML bylo v rozmezí 1 až 3,5 roku léčby natalizumabem. Předchozí séropozitivita JC viru v krvi a anamnéza imunosupresivní léčby jsou další rizikové faktory pro vznik PML.

Před terapií natalizumabem je doporučován 3-6měsíční interval od podání imunosupresiv, u cyklofosfamidu i delší. Při podávání přípravku jsou nezbytné měsíční kontroly krevního obrazu včetně diferenciálního počtu leukocytů, vyšetření MRI by mělo být indikováno v častějších intervalech (3-6 měsíců). Při prvním podezření na PML je klíčovým opatřením vysazení natalizumabu. Většina pacientů byla léčena plazmaferézou či imunoabsorpcí k rychlému odstranění přípravku z plazmy. Rekonstituce imunitního systému může být provázena syndromem IRIS (imunní rekonstituční zánětlivý syndrom), projevujícím se silnou imunitní odpovědí s dominancí CD8 lymfocytů, otokem tkání a poškozením hematoencefalické bariéry.

Před zahájením terapie natalizumaben musí být tedy velmi pečlivě lékařem stanovena aktivita choroby RS a zvážena všechna rizika léčby. Postup, při kterém je současně kladen důraz na časnou diagnostiku a agresivní léčbu eventuálně vzniklé PML, má zřetelně lepší dlouhodobé výsledky léčby u pacientů s touto komplikací.

(moa)

Zdroj: Natalizumab treatment for multiple sclerosis: updated recommendations for patient selection and monitoring. Lancet Neurol 2011;10:745–758.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vitamin D a hladiny protilátek proti běžným virům u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi rizikové faktory pro vznik roztroušené sklerózy (RS) patří nedostatek vitaminu D, infekce virem Epstein-Barrové (EBV), nikotinismus a přítomnost HLA-DRB1*1501/1503. Otázkou zůstává podíl a vzájemná interakce jednotlivých zmíněných faktorů v etiopatogenezi RS.

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem pomocí sérologie JC viru

Při léčbě pacientů s relapsujícími formami roztroušené sklerózy (RS) pomocí protilátky natalizumab se někdy setkáváme se závažným nežádoucím účinkem této látky – progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML) asociovanou s JC virem (JCV). Již dříve byly identifikovány dva faktory, které mohou riziko rozvoje PML zvyšovat, a to trvání léčby déle než 24 měsíců a předchozí imunosupresivní terapie. K těmto dvěma faktorům nedávno přibyl třetí – pozitivní sérologický test na protilátky proti JCV.

Zvýšené riziko relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou po očkování proti žluté zimnici

V medicínském periodiku Archives of Neurology byla nedávno publikována zajímavá práce jihoamerických autorů. Jednalo se o případovou studii, která se zabývala vlivem vakcinace proti žluté zimnici na riziko vzniku následného relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy