Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab dokáže stabilizovat a zlepšovat poznávací a emocionální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.5.2012

Natalizumab dokáže stabilizovat a zlepšovat poznávací a emocionální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

 Kognitivní funkce jsou u roztroušené sklerózy (RS) často zhoršeny. Většina pacientů trpí v časných stadiích nemoci poruchami pozornosti a nejméně 40 % pacientů projevuje mírné kognitivní zhoršení už v době diagnózy. V průběhu nemoci se pak u více než 65 % pacientů objeví mírný deficit. Ačkoliv významné kognitivní zhoršení je spíše vzácné a demence výjimečná, přesto jsou tyto funkce velmi důležité z pohledu kvality života, sociálních kontaktů a pracovních schopností.

 Imunomodulační terapie může zamezit relapsům u roztroušené sklerózy (RS) a stabilizovat neurologický stav. Některé další studie ukázaly prospěšný efekt imunomodulační terapie i kortikoidů na kognitivní funkce. Zvažuje se, že toto je následkem obecného snížení infekční aktivity v mozku.

 Natalizumab je v současné době nejefektivnější imunomodulační terapií u RS. Němečtí autoři se ve své prospektivní studii s natalizumabem soustředili na kognitivní funkce a náladu u 29 pacientů s RS. Pacienti byli ve věku průměrně 33,7 roku (19–54), většinu představovaly ženy (n = 24). Natalizumab byl podáván ve standardní dávce 300 mg jednou měsíčně. Psychometrické testy byly provedeny ve tříměsíčních intervalech, tedy před první infuzí natalizumabu, dále za 3 a 6 měsíců. Hlavními oblastmi zkoumání byly paměť, pozornost a nálada.

 Bylo popsáno zlepšení v některých měřeních zaměřených na pozornost, paměť, náladu a celkovou pohodu. Žádné ze zkoumaných parametrů se nezhoršily, a to i přesto, že někteří pacienti trpěli RS více než 10 let a jejich EDSS skóre bylo průměrně 3,5 (1,0–7,0). Natalizumab byl schopný stabilizovat či zlepšit poznávací funkce a náladu dokonce i u déletrvající nemoci.

 Lze tedy říci, že natalizumab se zdá být slibnou léčebnou strategií nejenom s ohledem na prevenci relapsů a neurologického zhoršení, ale i pro ovlivnění kognitivních a emocionálních funkcí u pacientů s RS.

 (eza)

 Zdroj: Lang C. et al. Natalizumab May Improve Cognition and Mood in Multiple Sclerosis. Eur Neurol. 2012; 67 (3): 162–166; doi: 10.1159/000334722

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy v reálných podmínkách klinické praxe

Španělská observační studie s 1 364 pacienty s roztroušenou sklerózou potvrdila výsledky klinických studií a prokázala významné snížení ročního výskytu relapsů i EDSS skóre (Expanded Disability Status Scale) při léčbě natalizumabem v podmínkách reálné praxe.

Prediktivní význam korových lézí a intrathekální syntézy protilátek u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Časná identifikace pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a s vysokým rizikem konverze do obrazu roztroušené sklerózy (RS) je důležitá pro zahájení vhodné imunomodulační terapie, která tuto konverzi dokáže zpomalit a ovlivnit tak progresi onemocnění.

Profil zánětlivých faktorů u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Aktivní zánětlivé léze přítomné u RS jsou charakterizované infiltrací T-lymfocyty a makrofágy a přítomností imunitních mediátorů, které zahrnují adhezivní molekuly, chemokiny a cytokiny. Průběh RS v atakách vede k představě, že při progresi onemocnění dochází současně k prozánětlivým i protizánětlivým dějům.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy