Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab a jeho vliv na kognitivní výkony a únavu u relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.8.2012

Natalizumab a jeho vliv na kognitivní výkony a únavu u relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Příznivý vliv natalizumabu u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) je už známý. Snižuje množství relapsů a také aktivitu nemoci zobrazitelnou pomocí magnetické rezonance. Cílem nové prospektivní observační studie bylo zhodnotit u této formy RS také možný účinek až dvouleté léčby natalizumabem na kognitivní funkce a únavu.

Zhoršení kognice a únava jsou častým steskem pacientů s RS

Zhoršení kognitivních funkcí a únava jsou běžnými projevy RS, vyskytují se u 40 až 65 % pacientů. Nepříznivě ovlivňují jejich každodenní život včetně schopnosti začlenit se do společnosti a udržet si zaměstnání a zejména kvalitu života. Vliv natalizumabu na tyto aspekty byl hodnocen po dobu jednoho roku u 100 pacientů a po dobu dvou let u 53 pacientů.

Hodnotily se nejen relapsy, ale i kognitivní funkce a únava

Zaznamenávaly se všechny relapsy RS v posledním roce před léčbou natalizumabem a samozřejmě od začátku léčby po celou dobu sledování. Pro každého pacienta byl spočítán roční výskyt relapsů, a to jednak na konci jednoho roku před léčbou a dále na konci prvního roku léčby a na konci druhého roku léčby.

Každé 3 měsíce bylo provedeno kompletní neurologické vyšetření včetně skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale). Kognitivní funkce byly hodnoceny školeným psychologem před první infuzí natalizumabu a pak každých 12 měsíců, a to pomocí testů BRB (Rao’s Brief Repeatable Battery), ST (Stroop Test) a CII (Cognitive Impairment Index). Únava a potažmo deprese byly každých 12 měsíců zhodnoceny pomocí škály FSS (Fatigue Severity Scale).

Natalizumab uspěl na všech frontách

Jak u pacientů léčených jeden rok, tak po dvouleté léčbě natalizumabem došlo k výraznému poklesu ročního výskytu relapsů RS. Již po prvním roce léčby se významně snížilo skóre ve všech ostatních testech – EDSS, CII, FSS. Pozitivní efekt natalizumabu na kognitivní výkon a únavu byl potvrzen i po dvou letech léčby, kdy došlo k dalšímu snížení jednotlivých skóre, i když už ne tak výraznému.

Nasazení léčby se vyplatí už po chvíli

Výsledky studie demonstrovaly, že i krátkodobá léčba natalizumabem vede spolu se snížením relapsů i k významnému zlepšení kognitivních funkcí a únavy.

(ercp)

Zdroj: Iaffaldano P. et al.: Impact of natalizumab on cognitive performances and fatigue in relapsing multiple sclerosis: a prospective, open-label, two years observational study. PLoS One. 2012; 7 (4): e35843. Publikováno online 25. dubna 2012; doi: 10.1371/journal.pone.0035843

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vitamin D3 v léčbě roztroušené sklerózy

Finští vědci ukázali, že přidání vitaminu D3 k interferonu β-1b u pacientů s roztroušenou sklerózou snižuje aktivitu choroby sledovanou pomocí magnetické rezonance (MR).

Nové výsledky studií s natalizumabem – dlouhodobá snášenlivost a účinnost, algoritmus stratifikace rizika a zmírnění únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Na výročním sjezdu Americké neurologické společnosti v dubnu 2012 byly prezentovány výsledky několika nových studií s natalizumabem (Tysabri).

Nové chorobu modifikující léky v terapii relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Farmakoterapeutické možnosti při léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) se rychle rozšiřují. K prvním chorobu modifikujícím injekčním lékům přibývají a budou přibývat další látky s pohodlnějším způsobem podání a silnější účinností, ovšem také s vyšším rizikem závažných nežádoucích příhod.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy