Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Může zvýšená hladina vitaminu D v séru snižovat výskyt relapsů roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.12.2012

Může zvýšená hladina vitaminu D v séru snižovat výskyt relapsů roztroušené sklerózy?

Suplementace vitaminem D v séru by mohla hrát protektivní úlohu při snížení výskytu relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Cílem francouzské observační studie zahrnující 156 pacientů s RS bylo zhodnotit vliv podávání vitaminu D spolu s imunomodulační léčbou první volby na incidenci relapsů. Zařazeni byli po sobě následující pacienti s relaps-remitentní RS, u nichž byla sérová hladina 25-OH-D při vstupu do studie nižší než 100 nmol/l. Výskyt relapsů byl hodnocen průměrně 29,8 ± 10,0 měsíce před zahájením suplementace vitaminem D a 29,1 ± 8,4 měsíce během suplementace. Hladina 25-OH-D byla měřena před zahájením podávání vitaminu D a několikrát během této léčby. Celkem 76 pacientů užívalo imunomodulační léčbu již před zahájením suplementace vitaminem D a u 80 pacientů byla imunomodulační léčba zahájena společně s touto suplementací.

Hladina 25-OH-D se během suplementace zvýšila z průměrných 49 ± 22 nmol/l na 110 ± 26 nmol/l. Byla zjištěna silná převrácená závislost mezi hladinou 25-OH-D v séru a incidencí relapsů RS (p ≤ 0,0001). Multivariační analýza ukázala, že i po úpravě na věk, délku trvání RS a předchozí užívání imunomodulační léčby vede každé zvýšení sérové hladiny 25-OH-D o 10 nmol/l k poklesu incidence relapsů o 13,7 %. Výskyt relapsů se snižoval s rostoucí hladinou 25-OH-D až do hodnoty 110 nmol/l, za touto hranicí bylo ohledně tohoto účinku pozorováno plató.

Podle výsledků této studie se zdá, že by podávání vitaminu D u pacientů s relaps-remitentní RS, kteří užívají imunomodulační léčbu, mohlo vést ke snížení incidence relapsů. Tento poznatek je třeba ještě potvrdit a přesně kvantifikovat v dalších klinických studiích.

(zza)

Zdroj: Pierrot-Deseilligny C., Rivaud-Péchoux S., Clerson P., et al. Relationship between 25-OH-D serum level and relapse rate in multiple sclerosis patients before and after vitamin D supplementation. Ther Adv Neurol Disord. 2012 Jul; 5 (4): 187–98.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba poruch spánku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Léčba poruch spánku u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) může významně zmírnit únavu a příznivě ovlivnit i jiné klinické aspekty RS

Rozhodnutí počít dítě po stanovení diagnózy roztroušené sklerózy

Podle kanadského průzkumu se 21 % pacientů (obou pohlaví) po diagnóze roztroušené sklerózy (RS) rozhodne počít dítě, 27 % pacientů nechce počít dítě z důvodů souvisejících se stanovenou diagnózou RS a zbývajících 51 % nepočne dítě z jiných důvodů.

Protilátky proti aquaporinu-4 a myelin-oligodendrocyt glykoproteinu u dětí s CNS demyelinizací

Práce se zabývá objevy a důsledky sérových protilátek u dětí s CNS demyelinizací v rámci akutní diseminované encephalomyelitis (ADEM), neuromyelitis optica (NMO) a roztroušené sklerózy (RS). CNS demyelinizace se typicky projevuje jako akutní či subakutní neurologický deficit spojený se zánětlivými lézemi, které postihují převážně bílou hmotu.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy