Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Multicentrické měření atrofie cervikální míchy u pacientů s RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.9.2011

Multicentrické měření atrofie cervikální míchy u pacientů s RS

V multicentrické studii italských vědců byla pomocí nové semiautomatické metody segmentace krční míchy v rozsahu C2–C5 hodnocena korelace mezi atrofií míchy a klinickým postižením ve velké skupině pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

T2 a 3dimenzionální T1 vážené obrazy krční míchy a snímky mozku byly získány od 143 zdravých kontrol, 22 pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS), 101 pacientů s relaps-remitentní formou RS (RRMS), 79 pacientů se sekundárně progresivní RS (SPMS), 58 pacientů s benigní RS (BMS) a 75 pacientů s primárně progresivní RS (PPMS). Sledovaní jedinci pocházeli ze tří evropských center. Normalizovaná průřezová oblast krční míchy (CSA) byla měřena pomoci aktivního povrchového modelu míchy. Meziskupinové srovnání pak bylo provedeno pomocí lineárních smíšených modelů. K vyhlazení ploch CSA podél krční míchy byl použit neparametrický jádrový odhad.

Normalizovaná průřezová oblast míchy byla signifikantně menší u pacientů s PPMS oproti zdravým kontrolám a také u BMS oproti RRMS a stejně tak u SPMS oproti BMS a RRMS. V rozmezí od C2 po C5 šlo o čisté oddělení a definice ploch u pacientů s BMS, PPMS a SPMS s ohledem na ostatní sledované skupiny. Míra atrofie v CSA korelovala s EDSS skóre (Expanded Disability Status Scale; r = −0,49, p < 0,0001) s odlišným efektem u jednotlivých klinických fenotypů. Žádná asociace nebyla nalezena u pacientů s CIS nebo BMS. Naproti tomu byly nalezeny asociace u pacientů s RRMS (r = −0,30, p = 0,001), SPMS (r = −0,34, p = 0,001) a PPMS (r = −0,27, p = 0,01).

Atrofie krční míchy je relevantním a užitečným markerem při hodnocení klinické heterogenity pacientů s RS. Stabilita tohoto hodnotIcího parametru napříč jednotlivými centry podporuje jeho využití v multicentrických studiích jako potenciálního markeru určeného k monitoraci progrese nemoci.

(mik)

Zdroj: Rocca M. A., Horsfield M. A., Sala S. et al.: A multicenter assessment of cervical cord atrophy among MS clinical phenotypes. Neurology. 2011 Jun 14; 76 (24): 2096–102.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

JC virus v mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

JC virus (JCV) patří mezi ubikvitérní lidské viry a celosvětově infikuje zhruba 80 % lidské populace. Primární infekce JCV je zpravidla asymptomatická a virus perzistuje celoživotně v ledvinách, mozku, B-lymfocytech, plicích či slezině. K reaktivaci viru dochází v období imunosupresivní terapie nebo během léčby, vedoucí k progresivní multifokální leukoencephalopathii. Existuje hypotéza, že replikace viru v CNS se vyskytuje u pacientů s demyelinizačním onemocněním, např. u roztroušené sklerózy (RS).

Uvedení preparátu FAMPYRA na evropský trh

Roztroušená skleróza (RS) představuje chronické progresivní a nepředvídatelné onemocnění centrální nervové soustavy, které má za následek kognitivní a fyzické postižení a zvýšenou únavnost pacientů.

Některé běžné virové infekce můžou být spojené s nižším rizikem vzniku roztroušené sklerózy

Vzhledem k tomu, že s běžnými virovými infekty se setkáváme zejména v dětském věku, problematika roztroušené sklerózy (RS) u dětí vybízí k bližšímu prozkoumání vlivů těchto virů na riziko vzniku RS a interakcí mezi séroprevalencí a vybranými HLA genotypy. Autoři americké studie se ve své práci konkrétněji zabývali séroprevalencí viru Epstein-Barrové (EBV), cytomegaloviru (CMV) a viru herpes simplex (HSV) typu 1 a HLA-DRB1 * 1501/1503 statutem jako prediktory RS v dětském věku.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy