Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možný vliv melatoninu na průběh progresivní formy roztroušené sklerózy – kazuistika

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Možný vliv melatoninu na průběh progresivní formy roztroušené sklerózy – kazuistika

Primárně progresivní roztroušená skleróza (PPRS) je forma nemoci, u které po prvotních symptomech nedochází nikdy k období remise. Je typická pozvolnou progresí obtíží. Léčebně je tato forma nemoci považovaná za hůře ovlivnitelnou.

V předkládané kazuistice je demonstrován případ 28leté ženy, u které byla diagnostikována primárně progresivní roztroušená skleróza (PPRS). Po stanovení diagnózy byla ihned zahájena léčba glukokortikoidy. V průběhu následujících 9 let docházelo k progresi klinických známek onemocnění a také MRI nálezů, na kterých byly demonstrovány demyelinizační léze. Skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) dosáhlo hodnoty 8,0, což v praxi znamenalo, že byla pacientka upoutaná na lůžko a pro případné přemisťování bylo nezbytné kolečkové křeslo. V tomto okamžiku byla u pacientky zahájená léčba melatoninem. Jeho dávky byly 50–300 mg denně. V průběhu následujících 4 let byl pacientce podáván pouze melatonin. V tomto období docházelo k progresivnímu zlepšení hodnot skóre EDSS na hodnotu 6,0, pacientka tedy byla schopná chůze s pomůckou na vzdálenost 100 metrů s přestávkou či bez ní.

Autoři konstatují, že toto dlouhodobě trvající zlepšení je velmi pravděpodobně spojené s podáváním melatoninu. K této úvaze je vedl fakt, že zlepšování pacientky bylo v přímé souvislosti s dobou podávání melatoninu, a dále to, že v tomto období se jednalo o jedinou podávanou léčbu.

(eza)

Zdroj: López-González A. et al. Melatonin treatment improves primary progressive multiple sclerosis: a case report. J Pineal Res. – publikováno online 24. prosince 2014; doi: 10.1111/jpi.12203

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.



Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy