Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.3.2014

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk. Daklizumab byl testován v několika malých otevřených klinických studiích u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) s předpokladem, že by mohl blokovat aktivaci a expanzi autoreaktivních T-buněk, které jsou jedny z klíčových v imunopatogenezi tohoto onemocnění. V těchto studiích vedl daklizumab k hluboké inhibici zánětlivé aktivity nemoci.

Doprovodné mechanistické studie ukázaly, že nejdůležitějším biologickým efektem daklizumabu, který souvisel s léčebnou odpovědí, byla poměrně významná expanze a aktivace imunoregulačních CD56bright NK-buněk (nature killers). Tyto buňky byly schopné u modelů RS působit v centrálním nervovém systému a ničit autologní aktivované T-buňky. Překvapivě nebyl pozorován téměř žádný efekt na aktivaci periferních T-lymfocytů ani na jejich funkci. 

Další studie fáze IIb vedla k závěru, že daklizumab přidaný k terapii či samotný v terapii relaps-remitující RS vedl k poměrně významnému poklesu míry relapsů, snížení progrese neschopnosti, ke snížení počtu a objemu lézí vychytávajících gadolinium při zobrazení magnetickou rezonancí. Expanze CD56bright NK-buněk by podle této studie mohla být biomarkerem aktivity daklizumabu.

Je potřeba říci, že daklizumab je dle zkušeností u pacientů po transplantacích velmi dobře tolerovaný a že profil nežádoucích účinků je poměrně příznivý. Nicméně některé nežádoucí příhody spojené s daklizumabem (infekce, kožní reakce, autoimunní fenomén u některých orgánů, zvýšené jaterní testy) by nejspíše vyžadovaly v klinické praxi poměrně přísnou kontrolu.

Výsledky klinických studií fáze III u relaps-remitující RS by měly poskytnout další informace o účinnosti a bezpečnosti léčby daklizumabem. Měly by pomoci definovat jeho místo v algoritmu léčby RS.

(eza)

Zdroj: Milo R. The efficacy and safety of daclizumab and its potential role in the treatment of multiple sclerosis. Ther Adv NEurol Disord 2014 Jan; 7 (1): 7–21

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba interferonem beta-1a má dlouhodobý pozitivní vliv na kvalitu života pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Přirozený vývoj relaps-remitentní roztroušené sklerózy většinou vede k postupnému pomalému zhoršování kvality života. Předkládaná studie hodnotila vliv léčby různými formami IFNβ-1a na kvalitu života pacientů. Zdá se, že léčba IFNβ-1a v jakékoli formě kvalitu života zlepšuje.

Kouření zvyšuje riziko rozvoje protilátek proti natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Některé studie naznačily, že kouření může přispívat k indukci rozvoje neutralizačních protilátek proti interferonu β-1a. Zda by podobná situace mohla nastat také u rozvoje neutralizačních protilátek proti natalizumabu, zajímalo švédskou skupinu autorů z Karolinska Institutet. Výsledky jejich studie byly publikovány online v časopise Multiple Sclerosis v prosinci minulého roku.

Zlepšení práceschopnosti pacientů s roztroušenou sklerózou po roce léčby natalizumabem – zhodnocení části prospektivní studie TYNERGY

Bylo prokázáno, že po zahájení léčby natalizumabem se u pacientů s roztroušenou sklerózou zlepší schopnost pracovat. Z analýzy dotazníku studie TYNERGY plyne, že po roce léčby došlo u pacientů s roztroušenou sklerózou k poklesu doby pracovní neschopnosti o 33 %.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy