Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Monitorace pacientů s RS v České republice

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.2.2011

Monitorace pacientů s RS v České republice

Roztroušená skleróza (RS) je velmi variabilní onemocnění, jehož průběh není snadné předvídat. Existují zcela benigní a na druhou stranu těžce maligní formy, které mohou vést až k invalidizaci pacienta. Základem je tedy samozřejmě včasná diagnostika onemocnění a včasné zahájení léčby, neboť pokud již jednou dojde k degeneraci nervových vláken, není možné tento stav léčbou zvrátit. V současnosti se proto pozornost upírá k monitoraci pacientů, ať už s ohledem na aktivitu choroby, nebo s ohledem na úspěšnost zavedené terapie.

Na poli monitorace pacientů sehrává jednu z hlavních rolí magnetická rezonance (MR). Konvenční MR zobrazení se využívá v rámci diferenciální diagnostiky k vyloučení ostatních onemocnění a k potvrzení diagnózy RS a kromě toho také k monitoraci průběhu onemocnění a predikci klinického zhoršení nemoci. Kromě konvenčních zobrazení se můžeme setkat také s experimentálními, které využíváme k zobrazení různých pochodů v rámci RS. Patří sem například funkční magnetická rezonance, spektroskopie, relaxometrie nebo difuzně vážený obraz.

Tématu využití magnetické rezonance v monitoraci pacientů v klinické praxi se věnoval tým z radiodiagnostické a neurologické kliniky VFN v Praze a za přispění Vysoké školy zdravotnické vznikla následující studie. V ní byl zahrnut soubor celkem 1 138 pacientů s klinicky definitivní RS či s klinicky izolovaným syndromem, u nichž bylo MR vyšetření vyhodnoceno do roku 2009. Jejich průměrný věk byl 26,9 ± 8,6 roku, 72 % (530 pacientů) byly ženy a průměrná doba trvání choroby byla 5,0 ± 7,4 roku. U tohoto souboru pacientů bylo provedeno měření objemu ložisek v protokolu FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) a měření atrofie. Závěrem lékaři uvádějí, že zvolené MR monitorování objemu ložisek a měření atrofie se ukázalo jako optimální k zachycení zánětlivých i degenerativních procesů u RS. Mezi benefity uvádějí také dobrou dostupnost, krátkou délku samotného vyšetření a snadné počítačové zpracování.

(pes)

Zdroj: Vaněčková M. et al.: Naše zkušenosti s MR monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 (4): 716–720.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah vitamínu D a roztroušené sklerózy – výsledky metaanalýzy

Se vzrůstající vzdáleností od rovníku je pozorována vyšší incidence roztroušené sklerózy (RS). Tento fakt vedl k četným otázkám o úloze vitamínu D, syntetizovaného v lidské kůži pomocí UV záření, v etiopatogenezi RS. Mezi oblasti zájmu patří asociace hladiny vitamínu D s RS a rozdíly ve výskytu RS u osob získávajících vitamín D prostřednictvím stravy a vlivem slunečního záření.

Zánět, degenerace a jejich opravy u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastějším demyelinizačním onemocněním centrálního nervového systému (CNS). Její podstatou jde o autoimunitní onemocnění zahrnující jak zánětlivý, tak degenerativní proces. Zánět myelin a axony neuronů poškozuje, degenerace znamená jejich zánik. Pochopení těchto procesů je klíčem k boji s touto nemocí. Zasazuje se o to organizace ECTRIMS (European Comittee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis).

Má adjuvantní léčba simvastatinem vliv na průběh relaps-remitující formy roztroušené sklerózy?

Základním účinkem léčby statiny je snížení hladiny cholesterolu. Mimo tuto vlastnost je statinům přisuzována i imunomodulační a protizánětlivá role. Předpokládá se, že u imunitně podmíněných chorob, jako je roztroušená skleróza (RS), by se mohl uplatnit i tento terapeutický potenciál statinů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy