Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.3.2014

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické imunitně podmíněné onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Diagnostika RS je velmi obtížná, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Změny na magnetické rezonanci mozku a v mozkomíšním moku sice na RS ukazují, nejsou ale pro RS specifické. Již mnoho let se proto intenzivně pátrá po vhodném biomarkeru, který by diagnostiku RS usnadnil.

Kandidátní biomarkery

Patologické procesy u RS probíhají dominantně v CNS, takže hlavními zkoumanými vzorky jsou mozkomíšní mok (cerebrospinal fluid – CSF) a periferní krev, jelikož biopsie CNS se provádí jen raritně. V několika studiích ale byly zkoumány i moč a slzy.

CSF se u RS již tradičně vyšetřuje na nespecifické známky zánětu. Kromě toho jsou v CSF studovány i možné biomarkery aktivity nemoci, které zahrnují interleukin-6, oxid dusnatý a jeho syntázu, osteopontin a fetuin-A. Z bílkovin jsou s aktivitou zánětu spojeny proteiny neurofilament a tau-protein, jsou ale nespecifické.

V periferní krvi jsou na genetické úrovni zkoumány různé jednonukleotidové polymorfismy, varianty alel jednotlivých genů a genotyp HLA systému. Zdá se přitom, že určité geny mohou ovlivňovat vnímavost jednotlivce k rozvoji RS. Největší genetický vliv na možnost rozvoje RS má podle dosavadních výzkumů HLA antigen třídy II a třídy I. Podrobnou analýzou genomu bylo objeveno i dalších 50 rizikových míst, většina z nich je součástí nebo v blízkosti genů kódujících molekuly imunitního systému. Rizikové alely jsou například IL7R, IL2R, CD58, CLEC16A a HLA DRB1*15:01. Ani jedna z těchto alel ale vznik RS přímo nepodmiňuje a většina jejich nositelů RS nikdy neonemocní.

V několika studiích se autoři zabývali významem RNA pro rozvoj RS. Kyselina mRNA kóduje informace o proteinech, které jsou v buňce v daném okamžiku vytvářeny, a do jisté míry tak odráží probíhající biochemické pochody v buňce. Její velkou nevýhodou je ale velká náchylnost k degradaci během zpracování. Naproti tomu miRNA, která rovněž hraje regulační úlohu v celé řadě biochemických pochodů, je vůči degradaci odolnější. U nemocných s RS je ve zvýšené míře nalézána dysregulace Hsa-miR-146a a hsa-miRNA-miR-142-3p, tyto výsledky ale zatím nebyly ověřeny ve velkých studiích.

Existuje i celá řada bílkovin a protilátek, které se u jednotlivých forem RS a v průběhu jednotlivých fází nemoci vyskytují ve změněné formě. Proteiny neurofilament vypadají slibně jako prediktor nástupu, vývoje a odpovědi na terapii u časné relaps-remitentní RS. Mezi autoprotilátkami dosud nebyla nalezena žádná, která by byla specifická pouze pro RS. Autoprotilátek se přesto v diferenciální diagnostice RS využívá – stanovení antiAQP4 IgG odliší při klinických pochybnostech neuromyelitis optica od RS.

Shrnutí

I přes velké množství studií, které se problematice věnují, a dlouhý seznam kandidátních biomarkerů je jich v praxi využitelných jen málo. Klinický význam zatím má jen měření hladiny antiAQP4, které umožňuje odlišit neuromyelitis optica od RS.

(epa)

Zdroj: Paap B. K., Hecker M., Koczan D., Zettl U. K. Molecular Biomarkers in Multiple Sclerosis. J Clin Cell Immunol 2013; doi: 10.4172/2155-9899.S10-009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.

Motorická a senzorická odpověď po perkutánní stimulaci tibiálního nervu u pacientů s roztroušenou sklerózou s dysfunkcí dolních močových cest

Stimulace tibiálního nervu je efektivní léčebný postup při dysfunkci dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Dle závěrů studie na 83 pacientech je léčba efektivní, více než 50% zlepšení subjektivních příznaků popisuje 61 % léčených pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy