Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Míšní léze signalizují progresi u radiologicky izolovaného syndromu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.5.2011

	Míšní léze signalizují progresi u radiologicky izolovaného syndromu

U pacientů s radiologicky izolovaným syndromem a míšními lézemi je podstatné riziko konverze v roztroušenou sklerózu (RS), jak informují vědci z Arizony v únorovém vydání Neurology. Jedná se o stejný tým autorů, kteří poprvé zavedli termín radiologicky izolovaný syndrom. Jím označujeme pacienty, u nichž nalezneme abnormality na zobrazení mozku připomínající RS, ale bez projevů nemoci.

Vědci provedli retrospektivní studii u celkem 71 pacientů s radiologicky izolovaným syndromem, kteří podstoupili vyšetření cervikální míchy MRI. U více než třetiny pacientů, tedy 35 %, byly zachyceny nálezy T2 hyperintenzit v místě krční míchy. A u většiny těchto pacientů s hyperintenzitami (84 %) došlo následně k rozvoji klinicky izolovaného syndromu nebo definitivní RS. Toto ostře kontrastuje s nálezy u pacientů s radiologicky izolovaným syndromem, ale bez míšních abnormalit. Z nich došlo k rozvoji klinicky izolovaného syndromu u pouhých 7 %.

U pacientů ve studii došlo k rozvoji klinicky izolovaného syndromu během průměrné doby 1,6 roku. Senzitivita, specificita a pozitivní prediktivní hodnota asymptomatické míšní léze pro rozvoj buď první demyelinizační ataky, nebo primární progresivní RS byly 87,5 %, 91,5 % a 84 %. Podíl pravděpodobnosti (OR, odds ratio) klinické progrese byl 75,3 %.

Z hlediska časné léčby a následné prognózy pacientů s RS se jedná o zásadní zjištění, některé lékaře by však tyto závěry mohly teoreticky svádět léčit pacienty s těmito nálezy i bez příznaků typických pro RS. Podle autorů studie je však toto předčasné, je samozřejmě zapotřebí rozsáhlejší prospektivní studie, která by zmapovala přirozený průběh radiologicky izolovaného syndromu. Cílem do budoucna je zodpovědné informovat pacienty o možnosti rozvoje RS, aby mohli uvážit své rozhodnutí o možné léčbě.

(pes)

Zdroj: Okuda D. T. et al.: Asymptomatic spinal cord lesions predict disease progression in radiologically isolated syndrome. Neurology. 2011 Feb 22; 76 (8): 686–92.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prognostický význam analýzy mozkomíšního moku v době první ataky demyelinizace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je diagnostikována na základě nálezu charakteristických lézí v CNS. Rozvoj magnetické rezonance umožnil přesnou lokalizaci lézí a hodnocení jejich diseminace v čase (DIT) a v prostoru (DIS). Účelnost lumbální punkce v okamžiku první ataky demyelinizace je však stále předmětem diskuzí.

Ženy s roztroušenou sklerózou mají častěji rizikovou genovou variantu HLA

U žen s roztroušenou sklerózou (RS) se mnohem častěji setkáváme s genovou variantou HLA (human leukocyte antigen) asociovanou s RS, než je tomu u mužských pacientů. Jedná se o zjištění, které by mohlo vysvětlit častější výskyt této nemoci u žen.

Alemtuzumab – novinka v léčbě roztroušené sklerózy

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která je v současnosti schválená pro léčbu chronické B-lymfocytární leukémie. V současné době však probíhá 3. fáze klinického hodnocení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy