Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Migréna a roztroušená skleróza

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.7.2013

Migréna a roztroušená skleróza

Existuje řada epidemiologických studií zabývajících se vztahem mezi migrénou a roztroušenou sklerózou (RS). Předpokládá se, že migréna předchází nástup RS řádově o roky. Teorie zabývající se kauzální souvislostí mezi RS a migrénou předpokládají, že během migrenózní aury dochází ke zvýšení permeability hematoencefalické bariéry s následnou senzibilizací cirkulujících T-buněk proti myelinu. Uvažuje se také o možnosti vzniku migrény u geneticky predisponovaných jedinců s RS. Více jsou postiženy ženy kavkazské rasy, v graviditě mají migréna i RS tendenci ke zlepšení.

Hyperintenzivní ložiska v bílé hmotě mozkové na T2-vážených snímcích magnetické rezonance jsou typickým radiologickým jevem u RS a v některých studiích byly tyto hyperintenzity pozorovány více u RS pacientů s migrénou, přičemž současně byla u těchto pacientů popsána rychlejší progrese nálezů. Ložiska asociovaná s migrénou se více vyskytla v subkortikální bílé hmotě anteriorně, zatímco RS ložiska byla detekována v oblasti corpus callosum a juxtakortikální bílé hmotě.

Skrínink migrény je indikován u každého pacienta s opakovanými bolestmi hlavy, včetně pacientů s RS. Kompletní diagnostická kritéria migrény dospělých pacientů jsou sumarizována v International Classification of Headache Disorders (II. vydání, 2004). Zhruba 25 % pacientů s migrénou trpí aurou trvající cca do 60 minut, zatímco progresivní demyelinizační symptomy přetrvávají v délce až několika dní. Nejčastější typ aury bývá spojen s poruchami zraku, dále se senzorickými poruchami, motorickými obtížemi a s poruchou řeči.

Pacienti s RS a migrénou mají stejnou frekvenci, závažnost a tím stejnou potřebu léčby akutních obtíží jako non-RS pacienti s migrénou. Při léčbě migrény u RS pacientů by mělo být přihlédnuto k některým specifikům. Terapie valproátem sodným a topiramátem je teratogenní a neměla by být použita u gravidních žen s migrénou. Topiramát zhoršuje i kognitivní funkce, které mohou být u pacientů již alterovány. Interferon beta může exacerbovat bolest hlavy u RS pacientů s komorbiditou migrény. Podobný efekt byl pozorován i u 38 % pacientů léčených natalizumabem. Botulotoxin typu A byl v poslední době povolen organizací FDA pro preventivní léčbu chronické migrény. I tento preparát může být použit u pacientů s RS s migrénou, neboť bývá běžně používán k léčbě spastických projevů u pacientů s RS.

Včasné rozlišení projevů migrény u pacientů s RS umožní zahájení adekvátní terapie a přispívá k optimalizaci komplexní péče o tyto pacienty.

(moa)

Zdroj: Gelfand A. A., Gelfand J. M., Goadsby P. J. Migraine and multiple sclerosis: Epidemiology and approach to treatment. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2013 (2):73–79. DOI: 10.1016/j.msard.2012.10.003

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sexuální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) jako progresivní autoimunitní neurologické onemocnění má za následek poškození centrálního nervového systému procesem demyelinizace a atrofizace. Mezi mnohočetné klinické obtíže komplikující život pacientů s RS patří dysfunkce pánevního dna, zahrnující poruchy močového měchýře, střev a sexuální funkce.

Současnost a budoucnost terapie roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastější netraumatickou příčinou neurologického postižení mladých dospělých v západním světě. Celosvětově postihuje zhruba 2,5 milionu jedinců v produktivním věku, což má rozsáhlé socioekonomické konsekvence

Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu jako markeru kardiovaskulárního rizika koreluje s aktivitou roztroušené sklerózy

Průřezová studie s 96 účastníky ukázala, že mladí pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují lipidový profil odpovídající časnému stadiu zvýšení kardiovaskulárního rizika (zvýšení sérových triglyceridů, oxidovaného LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu). Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu navíc korelovala s aktivitou RS (skóre Expanded Diasability Status Scale, EDSS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy