Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Lze roztroušenou sklerózu považovat za civilizační chorobu?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 5.11.2012

Lze roztroušenou sklerózu považovat za civilizační chorobu?

Podle výsledků švýcarské studie publikované v červenci 2012 v časopise Neuroepidemiology je pravděpodobné, že zvýšení rizika výskytu roztroušené sklerózy v rozvinutých zemích není dáno pouze zeměpisnou šířkou, ale je spojeno spíše se životním stylem charakterizovaným konzumním způsobem života.

Prevalence roztroušené sklerózy (RS) je nízká v tropických oblastech, zatímco vysoký výskyt je charakteristický pro rozvinuté země. Za jeden z etiologických faktorů výskytu této autoimunitní choroby je proto považována zeměpisná šířka. Dalším možným vysvětlením rozdílné prevalence roztroušené sklerózy by ovšem mohla být i větší ekonomická síla rozvinutých zemí a s tím související odlišný způsob života.

Švýcarští autoři proto provedli studii, která hodnotila souvislost mezi výskytem RS, zeměpisnou šířkou a výškou hrubého domácího produktu na obyvatele (HDP) v 62 zemích. K posouzení korelací použili bivariační a multivariační regresní model. Výsledky ukázaly, že výskyt RS vykazuje pozitivní korelaci jak se zeměpisnou šířkou, tak s HDP dané země. Ukázalo se ovšem, že HDP je mnohem silnějším prediktorem vysoké prevalence RS než zeměpisná šířka.

Je tedy pravděpodobné, že vysoká kupní síla obyvatelstva s následným konzumním způsobem života může být jednou z příčin zvýšeného rizika vzniku RS a že pozorovaný severojižní gradient ve výskytu RS není dán pouze genetickými faktory nebo např. množstvím slunečního ozáření, jak se dosud uvádělo. Výsledky této studie naznačily nový směr výzkumu příčin roztroušené sklerózy.

(zza)

Zdroj: Buchter B., Dunkel M., Li J. Multiple Sclerosis: A Disease of Affluence?. Neuroepidemiology. 2012 Jul 5; 39 (1): 51–56. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úzkost a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Relativně vysoký výskyt úzkosti a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) potvrdilo v minulosti již několik klinických studií. I když se jednalo o metodologicky velice kvalitní studie, mnoho z nich pracovalo pouze s omezeným počtem pacientů (n < 200). Danou problematikou u velké skupiny pacientů (n > 4 000) se zabývala nedávno publikovaná britská studie

Těhotenství a expozice natalizumabu: výstupy pro praxi

U pacientek s roztroušenou sklerózou (RS) léčených natalizumabem se doporučuje ukončit léčbu tři měsíce před plánovaným otěhotněním. Obecně platí, že natalizumab by neměl být podáván v těhotenství, pokud to klinický stav pacientky nevyžaduje. Jelikož je zastoupení žen postižených RS ve fertilním věku poměrně vysoké, nelze se v praxi případům expozice natalizumabu v prvním trimestru těhotenství zcela vyhnout.

Role draslíkového kanálu KIR4.1 v patogenezi roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Přestože se zdá, že má patogeneze tohoto onemocnění autoimunitní podklad, přesný cíl, na který je imunitní odpověď namířena, nebyl dosud zcela objasněn.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy