Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba šitá na míru potřebám pacienta jako cesta k vyšší adherenci

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.11.2017

Léčba šitá na míru potřebám pacienta jako cesta k vyšší adherenci

Adherence pacientů zdaleka není samozřejmostí, a platí to dokonce i u biologické léčby, o kterou tolik pacientů bojuje. Jak ale zlepšit spolupráci pacienta s lékařem?

Více možností léčby, heterogennější populace nemocných

Možnosti léčby roztroušené sklerózy jsou stále širší a rozdíly mezi jednotlivými léčivy a jejich kombinacemi poměrně značné. Mají sice podobnou účinnost, ale liší se spektrem nežádoucích účinků, způsobem podání i dávkováním. Obdobně heterogenní je i populace osob s roztroušenou sklerózou. Pozorujeme různě silnou terapeutickou odpověď, charakter a intenzitu nežádoucích účinků, stejně jako různou individuální toleranci NÚ. Výrazné rozdíly jsou také v preferencích ohledně způsobu a frekvence podávání.

Pacientská očekávání – co napověděl průzkum?

Možná se ptáte, jestli jsou opravdu subjektivní preference tak důležité. Nemá větší hodnotu objektivní zvážení přínosů a rizik? Jak se to vezme. Objektivní zvážení je samozřejmě nutné, ale pokud bereme v potaz pacientova přání a potřeby, dosáhneme větší adherence k léčbě a tím i lepších výsledků.

A jaká očekávání vlastně pacienti mají? To zjišťoval tým kalifornských výzkumníků. Obeslal několik tisíc nemocných s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), aby získal kompletní odpovědi od 301 osob, ze kterých plyne, že:

  • Respondenti s mírným nebo žádným fyzickým postižením kladou největší důraz na absenci flu-like příznaků po podání injekcí a na snižování rizika progrese.
  • Pacienti s větším tělesným postižením se zaměřují na zpomalení progrese nemoci a redukci rizika závažných infekcí.
  • Respondenti na injekční léčbě považují za nejdůležitější aspekt snižování rizika progrese nemoci a závažných infekcí.
  • Perorálně léčení pacienti kladou největší důraz na způsob a frekvenci podávání léků.

Rozdíly v preferencích mezi jednotlivými skupinami respondentů byly statisticky významné (p < 0,05).

Shrnutí a závěr

Očekávání pacientů s relabující-remitentní formou RS se zjevně liší v závislosti na různých faktorech, proto je nelze hodnotit plošně. Pro ty, kdo chtějí dosáhnout maximální adherence, je tedy vhodné nehodnotit pacienty „šmahem“, ale investovat chvíli času do cíleného rozhovoru ke zjištění jejich potřeb a přání.

(pez)

Zdroj: Mansfield C., Thomas N., Gebben D. et al. Preferences for multiple sclerosis treatments: using a discrete-choice experiment to examine differences across subgroups of US patients. Int J MS Care 2017; 19 (4): 172–183, doi: 10.7224/1537-2073.2016-039.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gliom úspěšně vyřešen kortikoidy! Kazuistika

V Indii je zřejmě možné všechno, a to i na „špičkových“ pracovištích. Splést si tumor s demyelinizačním procesem? Jak ukazuje následující kazuistika, jednoduše.

Pozice alemtuzumabu v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy

Alemtuzumab prokázal v několika klinických studiích vysokou účinnost u relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Dle současných poznatků, jak je shrnuje i následující přehledový článek italských autorů, představuje důležitý nástroj v rukou neurologů pro efektivní léčbu pacientů s tímto onemocněním.

Adherence a perzistence mají v léčbě roztroušené sklerózy nezastupitelnou roli

Adherence má při léčbě roztroušené sklerózy (RS) odlišný charakter v porovnání s jinými onemocněními. Důvodem je princip terapie, která nepřináší okamžité výsledky, a průběh nemoci, který může být značně nepředvídatelný. Pacienti proto mohou mít nerealistická očekávání. Zásadním faktorem v podpoře adherence ze strany lékaře je tedy dostatek informací jak o terapii, tak o samotné chorobě.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy