Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba RS – balance prospěchu a rizik

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.2.2011

Léčba RS – balance prospěchu a rizik

V uplynulých dvou desetiletích došlo k dramatickému posunu v léčbě roztroušené sklerózy (RS). Registrace přípravků s interferonem-beta (IFN-beta) a glatirameracetátem (GA) zahájilo novou éru léčby RS. V současné době je již zcela jednoznačně prokázáno, že zahájení terapie v časné fázi nemoci vede jak k oddálení progrese onemocnění, tak i ke snížení počtu relapsů. Použití IFN-beta i GA bylo proto následně schváleno i pro pacienty s prvním demyelinizačním ložiskem.

Významným mezníkem v léčbě RS byl však nepochybně objev natalizumabu, první monoklonální protilátky určené k terapii RS. Jedná se totiž o nejúčinnější lék v terapii RS, nesrovnatelně efektivnější než kterýkoli jiný chorobu modifikující lék.

Nové možnosti léčby s sebou však přinášejí i nová rizika, která je nutno v případě každého konkrétního pacienta zvažovat ještě před nasazením terapie. Více než kdy jindy je proto důležité správné načasování i dávkovaní ve správné indikaci. Cílem moderní léčby je co nejvíce oddálit progresi onemocnění a udržet tak co nejdéle otevřené časové okno před zmiňovanou progresí onemocnění, a tedy držet pacienta podle tzv. rozšířené stupnice stavu invalidity (EDSS) mezi stupni 0 až 4.

Toto období je charakterizováno aktivním zánětem, ale ještě v něm nedochází k degenerativním změnám. Může trvat od 1 roku do 32 let a cílem je samozřejmě přiblížit se k horní časové hranici nebo ji ještě posunout. Progresivní fáze onemocnění je pak již velmi rychlá, k přechodu z EDSS 4 na EDSS 7 dochází v průběhu 7 až 11 let, a degenerativní změny jsou bohužel nevratné.

S ohledem na uvedené skutečnosti jistě stojí za zmínku kazuistika 42leté pacientky léčené od roku 2004 pro RS nejprve střídavě interferonem beta a glatirameracetátem. Do října 2006 u ní bylo zaznamenáno pět závažných recidiv, během nichž se její nemoc projevovala na škále EDSS skoky mezi stupni 0 až 4 a zase zpět k remisi. V říjnu 2006 byla pacientka převedena na léčbu natalizumabem a od té doby do dnešního dne byla plynule udržována mezi stupni 3 a 2,5 s tendencí poklesu aktivity onemocnění.

Závěrem je nutné zdůraznit, že tím nejdůležitějším, co musí v medicíně předcházet každému rozhodnutí (nejen preskripci moderních biologických léků), je nepochybně zvážení míry prospěchu i možného rizika doporučované terapie.

(mik)

Zdroj: Příloha Zdravotnických novin 39/2010, č. 32, s. 3. Publikováno 13. prosince 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adherence a perzistence pacientů s RS k léčbě DM

Cílem nedávno publikované americké studie bylo srovnat u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) adherenci k léčbě a setrvání na léčbě chorobu modifikujícími léky (disease modifying therapy, DMT) zahrnujícími intramuskulární interferon beta-1a (IFNβ-1a), subkutánní interferon beta-1a, interferon beta-1b a glatirameracetát (GA).

Terapie RS interferonem beta – současné trendy

Imunomodulační efekt interferonu beta je využíván k léčbě roztroušené sklerózy již téměř dvě desítky let, přičemž objevení interferonů se datuje až do roku 1957. Do této skupiny řadíme kromě interferonu beta, který je produkován fibroblasty, makrofágy nebo lymfocyty, také interferon alfa, produkovaný bílými krvinkami, a interferon gama, produkovaný lymfocyty

Monitorace pacientů s RS v České republice

Roztroušená skleróza (RS) je velmi variabilní onemocnění, jehož průběh není snadné předvídat. Existují zcela benigní a na druhou stranu těžce maligní formy, které mohou vést až k invalidizaci pacienta. Základem je tedy samozřejmě včasná diagnostika onemocnění a včasné zahájení léčby, neboť pokud již jednou dojde k degeneraci nervových vláken, není možné tento stav léčbou zvrátit.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy