Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Celoživotní prevalence psychických chorob u lidí s RS je často až několikanásobně vyšší v porovnání s ostatní populací

Psychická onemocnění představují u lidí s RS nezanedbatelný problém. To dokládá i fakt, že celoživotní prevalence některých psychických poruch je u nich oproti populaci bez roztroušené sklerózy až několikanásobně vyšší, jak dokládá následující tabulka.

Onemocnění Populace s RS Populace bez RS
velká depresivní porucha 36–54 % 16,2 %
bipolární porucha 13 % 1–4,5 %
úzkostné poruchy 35,7 % 28,8 %
poruchy přizpůsobení 22 % 0,2–2,3 %
psychotické poruchy 2–3 % 1,8 %

U nemocných s RS se zdvojnásobuje i riziko sebevraždy.

Metod léčby je mnoho, nejsou však dostatečně prozkoumané pro léčbu lidí s RS

V léčbě psychických chorob existuje řada farmakologických i nefarmakologických metod léčby. Problémem je, že u některých z nich buď neexistují studie potvrzující jejich efekt u lidí s RS, nebo z různých důvodů nemají dostatečnou výpovědní hodnotu. Navíc psychické poruchy jsou u lidí s RS často poddiagnostikované a jejich léčba je nedostatečná.

Při léčbě depresí u jedinců s RS je podle American Academy of Neurology (AAN) vědecky prokázán pozitivní efekt kognitivně-behaviorální terapie (KBT) po telefonu (což odstraňuje některé překážky, jež KBT ve formě osobního setkání lidem s RS může klást – únavu či logistické potíže). Neoddiskutovatelný komplexní pozitivní vliv na průběh RS i na možné depresivní příznaky má fyzická aktivita. Pro řadu často užívaných farmak (například sertralin či paroxetin) či nefarmakologických prostředků (KBT jak skupinová, tak také ve formě osobního setkání) dosud neexistuje dostatek důkazů svědčících pro jejich přínos u nemocných s depresí spojenou s RS. Stejná situace panuje také u úzkostných poruch u lidí s RS.

Je tedy nutno konstatovat, že terapie psychických onemocnění u lidí s RS si zaslouží další výzkum. Léčebné postupy obvykle využívané u osob bez RS totiž u pacientů s RS nemusí fungovat stejně. Nemocní s RS mohou mít například zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků některých léků. Navíc je zapotřebí léčbu jako takovou i její praktické provádění více přizpůsobit potřebám nemocných (např. KBT po telefonu).

(ivh)

Zdroje:
1. Minden S. L. et al. Evidence-based guideline: assessment and management of psychiatric disorders in individuals with MS: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2014; 82: 174–181; doi: 10.1212/WNL.0000000000000013.
2. Chwastiak L. A., Ehde D. M. Psychiatric issues in multiple sclerosis. Psychiatr Clin N Am 2007; 30 (4): 803–817; doi: 10.1016/j.psc.2007.07.003.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy