Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba poruch spánku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.11.2012

Léčba poruch spánku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Léčba poruch spánku u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) může významně zmírnit únavu a příznivě ovlivnit i jiné klinické aspekty RS.

Kanadští autoři, kteří nedávno publikovali práci dokazující vliv poruch spánku na únavu u pacientů s RS, se nyní zaměřili na účinky terapie poruch spánku na únavu a související klinické aspekty u pacientů s RS.

Do kontrolované nerandomizované studie zařadili 62 pacientů s RS, kteří vyplnili standardizované dotazníky hodnotící únavu, kvalitu spánku a ospalost – Fatigue Severity Scale (FFS), Multidimensional Fatigue Inventory (MFI), Epworth Sleepiness Scale (ESS) a Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) – a podstoupili polysomnografii. Pacientům, u nichž byla zjištěna porucha spánku, byla nabídnuta standardní léčba. Nejméně po 3 měsících vyplnilo stejné dotazníky 56 ze zařazených pacientů.

Po tomto druhém hodnocení byli pacienti rozděleni do 3 skupin: s poruchami spánku a s léčbou (n = 21), s poruchami spánku bez léčby (n = 18) a bez poruch spánku (n = 17). Ve skupině s poruchami spánku a léčbou došlo během ≥ 3měsíční léčby k významnému snížení celkového skóre únavy i jeho duševního složky (FSS a MFI, p < 0,03) a ke zlepšení kvality spánku a zmírnění ospalosti (ESS, PSQI, p < 0,001). Významný příznivý vliv léčby poruch spánku potvrdila i multivariační analýza po úpravě na potenciálně zavádějící faktory: u FSS p = 0,005, u celkového skóre únavy dle MFI p = 0,034, u ESS p = 0,042 a u PSQI p = 0,023.

Tato studie prokázala význam léčby poruch spánku, které se často vyskytují u pacientů s RS.

(zza)

Zdroj: Côté I., Trojan D., Kaminska M., et al. Impact of sleep disorder treatment on fatigue in multiple sclerosis. Mult Scler. 2012 Aug 22. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Protilátky proti aquaporinu-4 a myelin-oligodendrocyt glykoproteinu u dětí s CNS demyelinizací

Práce se zabývá objevy a důsledky sérových protilátek u dětí s CNS demyelinizací v rámci akutní diseminované encephalomyelitis (ADEM), neuromyelitis optica (NMO) a roztroušené sklerózy (RS). CNS demyelinizace se typicky projevuje jako akutní či subakutní neurologický deficit spojený se zánětlivými lézemi, které postihují převážně bílou hmotu.

Využití moči jako zdroje biomarkerů roztroušené sklerózy

Analýza moče bývá u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často opomíjena a podceňována i přes její značné výhody (jednoduchý sběr, možnost opakovatelnosti vyšetření). Substance, které jsou vylučovány do moči, jsou zde často s využitím frakční exkrece přítomny ve vyšších koncentracích než v likvoru či krvi.

Konopný extrakt v léčbě roztroušené sklerózy: výstupy ze studie MUSEC

Otázka perorálního využití konopného extraktu v léčbě roztroušené sklerózy stále budí pozornost jak laické, tak odborné veřejnosti. Předkládané sdělení přináší zprávu o výsledcích studie MUSEC (Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis), jejímž cílem bylo doložit zjištění předchozích studií založených na sledování pacientů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy