Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba natalizumabem zvyšuje ekonomickou produktivitu pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.3.2011

Léčba natalizumabem zvyšuje ekonomickou produktivitu pacientů s roztroušenou sklerózou

Náklady na léčbu roztroušené sklerózy (RS) ve Švédsku jsou odhadovány na 0,6 miliardy eur. Jednu třetinu přitom představují nepřímé náklady vzniklé snížením produktivity práce nemocných způsobené jejich základní chorobou. V roce 2005 činily roční náklady na jednoho pacienta 50 000 eur. Schopnost pracovat byla podstatně nižší u pacientů s vyšším EDSS skóre. U pacientů s RS byla zaznamenána až o 50 % nižší práceschopnost než u obecné populace.

Švédští vědci se proto rozhodli zhodnotit vliv nové generace biologických léků na pracovní výkonnost u pacientů s RS ve Švédsku. K hodnocení použili stanovení počtu odpracovaných hodin u pacientů před léčbou natalizumabem a jeden rok po ní.

Účastníci studie byli vybráni pomocí švédského registru pacientů s RS, ze kterého byla současně získána data týkající se pohlaví, EDSS skóre, délky choroby a léčby natalizumabem. Vyšetřovanou skupinu tvořili pacienti s RS, kteří začali terapii natalizumabem v období od června 2007 do května 2008 a byli léčeni nejméně jeden rok. Celkem bylo do studie zařazeno 202 osob. Data o pracovní schopnosti pacienta s RS z období 2 týdnů před zahájením léčby a po 12 měsících léčby byla získávána dotazníkovou metodou a doplňována prostřednictvím telefonických konzultací.

Po vyhodnocení studie bylo zjištěno, že léčba natalizumabem zvyšuje pracovní výkon, který v celé léčené populaci vedl ke zvýšení  produktivity práce, vyčíslenému v průměru na 4 000 eur na pacienta. Ekonomický zisk při zahájení léčby natalizumabem je nejvyšší, byla-li terapie zahájena časně, tj. do 10 let od začátku nemoci. Ekonomický zisk je pravděpodobně vyšší, jestliže byla léčba započata před významnějším postižením pacientů.

Ze studie dále vyplynulo, že při finanční kalkulaci nové léčby RS je nutno vzít v úvahu i výše zmíněné možné ekonomické ztráty a zisk.

(moa)

Zdroj: Wickström A., Olofsson S., Glenngård A. H., Svenningsson A.: Natalizumab treatment increases economic productivity by improving work capacity. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 14. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinické nálezy u pacientů s multifokální progresivní leukoencefalopatií po léčbě natalizumabem

Natalizumab byl pro léčbu relabující formy roztroušené sklerózy (RS) poprvé schválen v roce 2004, v současné době je jeho užívání povoleno ve více než 50 zemích světa a do června 2010 bylo tímto preparátem léčeno více než 71 000 pacientů.

Skutečná maximální rychlost chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – vyšetření pomocí modifikovaného testu Timed 25 Foot Walk (T25FW+

Analýza chůze je základním prvkem funkčního stavu jedince a odráží progresi postižení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Test T25FW je často používán v klinických studiích ke zjištění efektu léčby a stanovuje maximální hodnotu rychlosti chůze (walking speed, WS), kterou pacienti mohou dosáhnout.

Léčba RS – balance prospěchu a rizik

V uplynulých dvou desetiletích došlo k dramatickému posunu v léčbě roztroušené sklerózy (RS). Registrace přípravků s interferonem-beta (IFN-beta) a glatirameracetátem (GA) zahájilo novou éru léčby RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy