Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba natalizumabem a gravidita u pacientek s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.11.2011

Léčba natalizumabem a gravidita u pacientek s roztroušenou sklerózou

Terapie natalizumabem (lidskou monoklonální protilátkou proti a4-integrinu) redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby, ke kterým patří možný vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie, je podávání tohoto léku striktně vyhrazeno pro pacienty s vysokou aktivitou nemoci. Ženy léčené natalizumabem jsou informovány o nutnosti užívat dostatečnou antikoncepci či přerušit podávání léku 3 měsíce před plánovanou koncepcí. O vlivu natalizumabu na graviditu neexistují dostatečné údaje a tento lék je proto podle hodnocení Food and Drug Administration zařazen do skupiny C.

Některé animální studie s natalizumabem (například u opic) ukazovaly zvýšenou incidenci potratů, tento údaj však v jiných pracích nebyl potvrzen a byly popsány pouze změny v krevním obraze (elevace leukocytů, polycytemie, mírná trombocytopenie) a zvětšení sleziny. Poněvadž humánní studie nejsou z etických důvodů možné, je jakákoliv informace o graviditě spojené s užíváním natalizumabu přínosná. Je známo, že během gravidity klesá množství relapsů u neléčených pacientek a nižší aktivita nemoci přetrvává až 3 měsíce po porodu. Dále se předpokládá, že biologický poločas natalizumabu může překročit jeho farmakologický poločas o několik měsíců po vysazení léčby.

Autoři prospektivní studie analyzovali aktivitu RS během těhotenství a výsledky gravidit u pacientek, které byly vystaveny účinkům natalizumabu, ve srovnání s pacientkami bez terapie modifikující chorobu. Do studie bylo zařazeno 35 pacientek, které náhodně otěhotněly během terapie natalizumabem, kontrolní skupinu tvořilo 23 těhotných pacientek s RS bez léčby.

Ze sledované skupiny žen užívajících natalizumab porodilo 29 celkem 28 zdravých dětí, 1 dítě mělo zjištěnou hexadaktylii, u 5 žen gravidita skončila spontánním abortem, 1 žena se rozhodla pro umělé přerušení gravidity. U sledované skupiny žen se ani po ukončení terapie natalizumabem aktivita nemoci během gravidity či postpartálně nezvýšila. Při srovnání obou skupin žen nebyly zjištěny výrazné rozdíly v aktivitě choroby.

Zjištěná data studie podporují názor, že gravidita žen, které náhodně otěhotněly během terapie natalizumabem, nemusí být v každém případě elektivně ukončena. Tato těhotenství však vyžadují velmi pečlivý monitoring. Stále zůstává platné doporučení, že ženy plánující těhotenství by měly ukončit terapii natalizumabem, neboť chybí výsledky dlouhodobého sledování výsledků těchto gravidit.

(moa)

Zdroj: Pregnancy and natalizumab: results of an observational study in 35 accidental pregnancies dutiny natalizumab treatment. Multiple Sclerosis Journal 2011;17(8):958–963.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role interleukinu IL- 18 a melatoninu v etiologii křečí u roztroušené sklerózy

Dlouhodobá data ukazují na narůstající aktivitu křečí u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Prevalence křečí u RS, které mohou být parciální i komplexní, je udávána mezi 3 a 4 %. Křeče mohou být i prvním příznakem nemoci a není známo, zda za jejich narůstající aktivitu mohou mechanismy typické pouze pro MS, či se na jejich indukci podílí společný faktor, který by byl typický pro neurodegenerativní onemocnění obecně

Těhotenství u žen s roztroušenou sklerózou je bezpečné

Kanadští vědci ve své nejnovější studii publikované v červnu 2011 udávají, že roztroušená skleróza (RS) u žen není všeobecně spjata s riziky pro plod. To je velmi významné zjištění, neboť roztroušená skleróza se až u 75 % žen manifestuje v rané dospělosti, tedy ještě předtím, než se rozhodnou mít rodinu.

Srovnání různých forem terapie interferonem beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFNb) patří již 15 let k lékům první volby pro pacienty s diagnózou relaps-remitující formy roztroušené sklerózy (RRMS). V současné době jsou na trhu 3 povolené preparáty pro terapii RRMS: subkutánní (SC) IFNb-1b (Betaferon/Betaseron, Extavia), intramuskulární (IM) IFNb-1a (Avonex) a SC IFNb-1a (Rebif, dostupný v podobě 22 a 44 μg).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy