Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Ne všem komorbiditám roztroušené sklerózy je věnována stejná pozornost. Mezi ty opomíjené po dlouhou dobu patřila deprese. Platí to stále?

Deprese je běžná komorbidita roztroušené sklerózy, která postihuje asi 50 % jejích nositelů, což znamená cca 4× vyšší celoživotní prevalenci než v běžné populaci. Ačkoli je tento fakt velmi dobře znám, léčbě deprese byla v dřívější době věnována velmi malá pozornost. Deprese u osob trpících roztroušenou sklerózou je dlouhodobě považována za podceňovanou, poddiagnostikovanou a nedostatečně léčenou.

Není ani k dispozici mnoho dostupných informací týkajících se charakteristiky pacientů, kteří jsou či nejsou léčeni pro depresi. Proto se tým kanadských lékařů z Calgary rozhodl uspořádat výzkum, který hodnotí terapii deprese u pacientů s RS, charakteristiky těchto nemocných a různé determinanty spojené s užíváním antidepresiv. Soubor 152 osob trpících roztroušenou sklerózou byl vyšetřován pomocí dotazníku a strukturovaného rozhovoru DSM-IV-TR (SCID), jehož účelem je stanovení míry deprese.

Dvacet účastníků trpělo v době provádění výzkumu depresí, což znamená aktuální prevalenci 13,2 %; celoživotní prevalence dosahovala 38,8 %. Z účastníků se závažnou depresí (podle SCID) pouze 65 % užívalo antidepresiva. Poté, co byli vzati v úvahu pacienti, kteří užívají antidepresiva, ale nemají v současné době depresi, však autoři došli ke konečnému číslu 85,7 %, což je překvapivé, pokud si uvědomíme, že v letech 2006 a 2007 byly publikovány studie, podle kterých bylo v příslušných kohortách léčeno jen 34,4 a 41 % pacientů. Z osob, jejichž deprese byla léčena, podstupovalo 19 % pouze nefarmakologickou terapii, 38 % mělo nasazeno pouze antidepresiva a 44 % jich využívalo jak farmakologickou, tak i nefarmakologickou léčbu. Rozdíly v klinických a demografických charakteristikách pacientů nebyly statisticky významně asociovány s užitím antidepresiv.

Velká většina účastníků této studie tedy v současné době podstupuje léčbu deprese, což je výrazná a pozitivní změna. Jinou otázkou však bude adekvátnost ordinované terapie, protože si mnoho léčených pacientů stěžovalo na přetrvávání symptomatiky. Zde může být na vině především nedostatečná dávka, nedostatečná doba trvání léčby nebo neúčinnost užitých generik u pacientů s RS.

(pez)

Zdroj:
1. Raissi A., Bulloch A. G., Fiest K. M. et al. Exploration of undertreatment and patterns of treatment of depression in multiple sclerosis. Int J MS Care 2015 Nov-Dec; 17 (6): 292−300; doi: 10.7224/1537-2073.2014-084.
2. Mohr D. C., Hart S. L., Fonareva I., Tasch E. S. Treatment of depression for patients with multiple sclerosis in neurology clinics. Mult Scler 2006 Apr; 12 (2): 204−208.
3. Cetin K., Johnson K. L., Ehde D. M. et al. Antidepressant use in multiple sclerosis: epidemiologic study of a large community sample. Mult Scler 2007 Sep; 13 (8): 1046−1053.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy