Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kvalita života spojená s postižením hlasu kvůli roztroušené skleróze

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.2.2013

Kvalita života spojená s postižením hlasu kvůli roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění charakterizované rozvojem mikro- a makroskopické demyelinizace v různých oblastech centrálního nervového systému. Pacienti mohou trpět poruchami zraku, sníženými kognitivními funkcemi, bolestmi, depresemi, dysfunkcí močového měchýře a mimo jiné i poruchami hlasu a řeči, což se stalo předmětem studie libanonských autorů. Cílem studie bylo konkrétně prozkoumat vliv hlasu na kvalitu života u rozsáhlé skupiny pacientů s RS.

Metodika

Nejdříve byli ze studie vyloučeni pacienti, kteří nedávno prodělali infekci horních dýchacích cest nebo manipulaci s laryngem, a pacienti po předešlé operaci v oblasti laryngu. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, jedné s RS o 59 osobách a druhé kontrolní skupiny se zdravými osobami (n = 28).

Za demografické proměnné se považovaly věk, pohlaví, kouření, dále přítomnost či absence hlasových symptomů a doba trvání onemocnění v měsících. Všichni pacienti byli požádáni o vyplnění dotazníku (Voice Handicap Index, VHI), což je nástroj určený pacientovi. Skládá se ze 30 položek pokrývajících oblasti funkční, fyzické a emocionální. Celkové skóre VHI se pohybuje mezi 0 a 120, přičemž vyšší číslo určuje větší závažnost hlasových obtíží. Demografické charakteristiky účastníků studie byly zkoumány odděleně u obou skupin.

Výsledky

Průměrný věk pacientů byl 35,47 roku + 10,92 a 39 % tvořili muži. Téměř 90 % bylo v RRRS, tedy relaps-remitentní fázi onemocnění, a průměrná doba trvání onemocnění byla 77,93 měsíce. Jen 7 osob z 59 mělo hlasové symptomy, v kontrolní skupině to byly tři osoby. Zajímavé je, že u skupiny pacientů s RS bylo VHI skóre vyšší než 15 u 8,47 % ve srovnání s 3,57 % u kontrolní skupiny.

Závěr

Prevalence dysfonie je při hodnocení s užitím VHI dotazníku u pacientů s RS nízká. Co se hlasu týče, je kvalita života pacientů s RS v rámci normy bez handicapu.

(dak)

Zdroj: Hamdan A. L. et al. Voice-Related Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis. Autoimmune Dis. 2012; 143813; doi: 10.1155/2012/143813.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nález časného makulárního edému při léčbě fingolimodem u pacientky s roztroušenou sklerózou

Autoři prezentují případ 34leté ženy s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy, u které se při léčbě s fingolimodem (FM) rozvinul bilaterální cystoidní makulární edém. Pacientka prodělala 2 epizody optické neuritidy, korigovaný vizus před terapií fingolimodem byl 6/7,5 a 6/5.

Anorektální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Problémy s vyprazdňováním a fekální inkontinence jsou častými projevy u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. Autoři přehledové americké studie se zabývali touto problematikou u pacientů s roztroušenou sklerózou a na základě literárních rešerší z 33 vědeckých článků zpracovali údaje o její prevalenci, patofyziologii, vlivu a možnostech léčby.

Možnosti detekce proteinových biomarkerů v mozkomíšním moku u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým zánětlivým onemocněním centrálního nervového systému. V průběhu nemoci dochází k poškozování myelinových pochev obklopujících axony a také k poškozování axonů jako takových.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy