Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kožní nežádoucí účinky spojené s terapií roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.2.2013

Kožní nežádoucí účinky spojené s terapií roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé a imunitně podmíněné onemocnění CNS, které je charakterizováno ztrátou myelinu a axonů a tvorbou multifokálních ložisek v mozku a prodloužené míše. V současné době není známa kauzální léčba, a proto je terapie RS zaměřena na redukci symptomů a na progresi choroby prostřednictvím imunomodulačních léků. Mezi choroby modulující léky první linie patří glatiramer acetát (GA) a 2 typy interferonu beta: IFN-β-1a, IFN-β-1b. GA a IFN-β-1b jsou aplikovány subkutánně, IFN-β-1a má i intramuskulární formu.

V mnoha vědeckých studiích byla dokázána bezpečnost této terapie, částečná redukce frekvence relapsů a aktivity choroby. Léčba je pacienty většinou dobře tolerována a spektrum vedlejších nežádoucích účinků je akceptovatelné. Mezi vedlejší účinky často patří lokální kožní reakce vyskytující se většinou v místě či poblíž místa injekce. Toto spektrum zahrnuje erytém, indurace, otoky, krvácení, bolestivost a svědivost místa vpichu. Mezi 3 zmíněnými preparáty je incidence kožních reakcí zhruba srovnatelná. U menšího počtu pacientů se mohou rozvinout i závažnější kožní komplikace, mezi které řadíme lipoatrofii, kožní nekrózy a ulcerace.

Lipoatrofie je nejvíce spojována s terapií GA, v jednotlivých vědeckých studiích se její incidence pohybuje od 15 do 64 %. Projevy mohou vzniknout až několik let po ukončení terapie, někdy bývá přidružena panikulitida.

Kožní ulcerace jsou většinou nacházeny u pacientů léčených IFN-β-1b, incidence se pohybuje od 2 do 6 %, mohou se vyskytnout na mnohočetných místech. V ojedinělých případech byla pozorována tzv. embolia cutis medicamentosa (tzv. Nicolaův syndrom) spojená s bolestivými projevy bezprostředně po aplikaci léku, všichni pacienti však mohli pokračovat v terapii.

Mezi zánětlivě imunitně podmíněné komplikace léčby RS patří i psoriatické projevy po podání IFN-β s. c., rozvoj vaskulitidy či kožního subakutního lupus erythematosus v souvislosti s aplikací IFN-β-1a intramuskulárně či IFN-β-1b s. c. Ostatní kožní reakce, zahrnující dermatomyositidu, erythema nodosum, skleromyxedém, lupus erythematosus profundus, vitiligo či Jessner-Kanofův benigní lymfocytární infiltrát, jsou raritní.

Zcela výjimečně byly popsány případy kožních malignit: kožní lymfom po 4měsíční aplikaci GA (s dobrou odezvou na pooperační radioterapii), bazaliom či melanom.

Nežádoucí kožní projevy léčby RS bývají příčinou snížené compliance pacientů a nezřídka i důvodem přerušení terapie či přechodu na jiný preparát. Ke snížení lokálních reakcí na alergickém podkladě se zkouší aplikace antihistaminik před podáním preparátu.

(moa)

Zdroj: Balak D. M. et al. Cutaneous adverse events associated with disease-modifying treatment in multiple sclerosis: a systematic review.Multiple Sclerosis Journal 2012 Dec; 18 (12): 1705–17; doi: 10.1177/1352458512438239.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Specifika patologie kortexu při familiárním výskytu RS

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní onemocnění postihující centrální nervový systém. U bílé hmoty mozkové se projevuje plošnou zánětlivou demyelinizací. Pochopení patologie šedé kůry mozkové však stále pokulhává. Vzhledem k tomu, že kortex ovlivňuje fyzickou i kognitivní stránku choroby, je důkladné prozkoumání nezbytné.

Imunomodulační efekt vitamínu D u zdravých dobrovolníků

V současné době se množí důkazy, že hypovitaminóza D může hrát významnou roli nejen při vzniku roztroušené sklerózy (RS), ale může ovlivnit i aktivitu nemoci. Ačkoliv protizánětlivý účinek vitamínu D in vitro (a in vivo v modelu experimentální alergické encefalomyelitis, EAE) je dobře prokázaný, signifikantní imunomodulační efekt podávání vitamínu D u lidí nebyl dostatečně demonstrován.

Kvalita života spojená s postižením hlasu kvůli roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění charakterizované rozvojem mikro- a makroskopické demyelinizace v různých oblastech centrálního nervového systému. Pacienti mohou trpět poruchami zraku, sníženými kognitivními funkcemi, bolestmi, depresemi, dysfunkcí močového měchýře a mimo jiné i poruchami hlasu a řeči, což se stalo předmětem studie libanonských autorů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy