Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Konopný extrakt v léčbě roztroušené sklerózy: výstupy ze studie MUSEC

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.11.2012

Konopný extrakt v léčbě roztroušené sklerózy: výstupy ze studie MUSEC

Otázka perorálního využití konopného extraktu v léčbě roztroušené sklerózy stále budí pozornost jak laické, tak odborné veřejnosti. Předkládané sdělení přináší zprávu o výsledcích studie MUSEC (Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis), jejímž cílem bylo doložit zjištění předchozích studií založených na sledování pacientů.

Roztroušená skleróza (RS) je provázena chronickými příznaky, jež zahrnují svalovou ztuhlost, spasmy, bolest a nespavost. Hlavní léčebnou složkou konopí setého jsou kanabinoidy, z nichž nejvýznamnější je tetrahydrokanabinol (THC). Primárním cílem studie bylo vyhodnocení účinnosti tetrahydrokanabinolu oproti placebu na svalovou ztuhlost u pacientů s RS. Studie probíhala jako dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie fáze III a zahrnovala screeningové období, po němž následovala 2týdenní fáze titrace dávky v rozmezí od 5 do 25 mg THC denně a 10týdenní udržovací fáze.

Do studie bylo zařazeno celkem 279 pacientů se stabilní RS ve 22 britských centrech. Pacienti byli randomizováni k perorální léčbě konopným extraktem (n = 144) nebo na placebo (n = 135) při stratifikaci podle centra, schopností chůze a podávání antispastických léků. Primárním výstupním parametrem bylo pacientem udávané zlepšení svalové ztuhlosti hodnocené na kategorizované škále (CRS). Další CRS škály posuzovaly bolest, přítomnost spasmů a kvalitu spánku. K měření různých aspektů spasticity, fyzického a psychologického dopadu a postižení schopností chůze byly použity tři validované dotazníky specifické pro pacienty s RS.

Konopný extrakt prokazatelně zmírňuje svalovou ztuhlost

Po 12 týdnech byl u pacientů léčených konopnými extrakty zaznamenán téměř dvojnásobný stupeň úlevy od svalové ztuhlosti než u pacientů na placebu (29,4 % vs. 15,7 %; poměr šancí OR 2,26; 95% KI: 1,24–4,13; p = 0,004, jednostranně). Obdobné výsledky byly zaznamenány po 4 a 8 týdnech léčby, stejně jako u všech dalších hodnocených parametrů. Tato zjištění byla potvrzena i naměřeným skóre z RS škál.

Celkové zlepšení spánku, schopností chůze i spasmů

Hlavní cíl studie byl splněn – superiorita extraktu z konopí oproti placebu v léčbě svalové ztuhlosti při RS byla potvrzena. Tento závěr podporují výsledky sledující účinnost konopného extraktu u sekundárních proměnných. Nežádoucí účinky u účastníků studie perorálně léčených THC byly v souladu se známými vedlejšími účinky kanabinoidů. Žádné nové nežádoucí účinky nebyly pozorovány.

(hkh)

Zdroj: Zajicek J. P. et al. MUltiple Sclerosis and Extract of Cannabis: results of the MUSEC trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 Jul 12, doi: 10.1136/jnnp-2012-302468

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou – výsledky kanadské studie

Data týkající se rizika rakoviny u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou nekonzistentní. Z publikovaných dat se dokonce zdála existovat možnost diagnostického opomíjení. Kanadští autoři se zabývali právě rizikem výskytu různých tumorů a jejich velikostí v době diagnostikování v kohortě pacientů trpících RS, kterou srovnávali s obecnou populací.

Lze roztroušenou sklerózu považovat za civilizační chorobu?

Podle výsledků švýcarské studie publikované v červenci 2012 v časopise Neuroepidemiology je pravděpodobné, že zvýšení rizika výskytu roztroušené sklerózy v rozvinutých zemích není dáno pouze zeměpisnou šířkou, ale je spojeno spíše se životním stylem charakterizovaným konzumním způsobem života.

Úzkost a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Relativně vysoký výskyt úzkosti a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) potvrdilo v minulosti již několik klinických studií. I když se jednalo o metodologicky velice kvalitní studie, mnoho z nich pracovalo pouze s omezeným počtem pacientů (n < 200). Danou problematikou u velké skupiny pacientů (n > 4 000) se zabývala nedávno publikovaná britská studieVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy