Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kognitivní funkce, deprese,únava a kvalita života pacientů v časných stádiích roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2011

Kognitivní funkce, deprese,únava a kvalita života pacientů v časných stádiích roztroušené sklerózy

Kognitivní deficity se často objevují v časných stadiích roztroušené sklerózy (RS), jejich incidence je udávána mezi 25 % a 59,7 %. V prvních letech po stanovení diagnózy RS nebývají tyto deficity při běžné konverzaci patrny a jsou často zdravotníky při klinických kontrolách podceňovány. V průběhu několika let po začátku RS však může kognitivní dysfunkce negativně ovlivňovat denní aktivity pacienta, jeho zaměstnání a sociální funkce. Včasné rozpoznání zhoršení kognitivních funkcí pacienta s RS je důležité nejen pro zahájení vhodné terapie, ale slouží také k hodnocení progrese RS a k monitoringu léčby.

Předmětem globální longitudinální studie CogniMS bylo sledování kognitivních funkcí, únavy, depresí a se zdravím spojené kvality života u pacientů v časných fázích RS, kteří byli léčeni interferonem beta. Hodnocení bylo prováděno každých šest měsíců po dobu dvou let. Kognitivní funkce byly vyšetřovány pomocí speciálních testů – Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT) a Faces Symbol Test (FST), únavnost prostřednictvím škály Fatigue Severity Scale (FSS), deprese pomocí škály Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) a kvalita života související se zdravotním stavem byla zkoumána pomocí European Quality of Life 5-Dimensional questionnaire with visual analogue scale (EQ-5D).

Studie se zúčastnilo celkem 1243 pacientů ze 33 států (948 z Evropy; 103 ze Středního východu; 86 z Asie; 106 z Kanady a Austrálie), přičemž 24 % účastníků studii nedokončilo. Průměrný věk pacientů byl 33 let, průměrná doba od stanovení diagnózy RS 6,37 měsíce. Ženy měly v souboru sledovaných pacientů podíl 67,3 %. Průměrná doba školní docházky byla 12 let.

Podíl ročních skupinově specifických relapsů byl 0,35. Výsledky všech vyšetření byly udávány v době poslední kontroly: medián EDSS skóre byl 1,5 (změna mediánu z výchozí hodnoty 0). Medián Pasat skóre byl 55,0 (změna mediánu z výchozí hodnoty 3,0). Medián FST byl 2,3 (změna mediánu z výchozí hodnoty -0,3). Průměrné FSS skóre bylo 3,70 (změna mediánu z výchozí hodnoty 0). Při poslední návštěvě pociťovalo 44 % pacientů únavu. Průměrné CES-D skóre bylo 10,0 (změna z výchozí hodnoty 0). Depresí trpělo 34 % pacientů. Medián EQ-5D vizuální analogové škály byl 80,0 (změna z výchozí hodnoty 0). Medián EQ-5D skóre byl 0,80 (změna z výchozí hodnoty 0). Kognitivní testy korelovaly s věkem a vzděláním pacientů a s hodnotami CES-D a EQ-5D.

Tato velká mezinárodní studie umožnila nový pohled na změnu kognitivních funkcí u časné RS. Fyzické postižení se během dvou let neměnilo. Prevalence depresí a únavy a redukce kvality života byla výrazná v době zahájení studie, ale nezvyšovala se během dvou let při léčbě. Kognitivní funkce korelovaly s depresemi a parametry hodnotícími kvalitu života.

(moa)

Zdroj: Langdon D, Wicklein EM, Scherer P, Fredrikson S. Cognition, fatigue, depression and HR-QoL in early multiple sclerosis: results from CogniMS, a multinational longitudinal study. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno dne 14. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

Roztroušená skleróza (RS) je pravděpodobně ovlivněna genetickými faktory a faktory okolního prostředí. Gen HLA-DRB1 (zejména haplotyp *1501) a deplece vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS. Předpokládá se, že hladina vitaminu D může ovlivnit expresi alely DRB1*15.

Zázračná léčba roztroušené sklérozy ?

Teorie o cévní etiologii roztroušené sklerózy (RS) jsou známy několik desítek let, v posledních letech na ně navázali italští autoři s konceptem chronické žilní insuficience (CCSVI).

Rozhovor s Prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D. o podmínkách léčby Roztroušené sklerózy.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy