Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kognitivní deficit u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.8.2011

Kognitivní deficit u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační onemocnění CNS, které má za následek atrofii šedé hmoty mozkové. Začátek onemocnění se objevuje většinou u mladých dospělých, ale ve 2–5 % případů je diagnóza stanovena u pubertálních dětí nebo adolescentů, pouze v 0,2 % případů začíná před nástupem puberty.

Kognitivní porucha u dospělých jedinců s RS postihuje zejména vizuální a prostorové zpracování informací, řeč a epizodickou paměť. Třetina dětí s RS splňuje kritéria pro signifikantní kognitivní postižení. Předpokládá se, že onemocnění RS v dětském věku přináší výraznější poruchy kognitivních funkcí než u dospělých, zejména v oblasti řeči a verbální inteligence. V literatuře jsou udávány rozdíly v neuropsychologických testech mezi dětmi s RS ve srovnání se zdravými vrstevníky, řada výsledků testů je však ovlivněna spolehlivostí a validitou měření.

Práce autorů ze státní univerzity v New Yorku si kladla za cíl vyšetřit kognitivní funkce dětí s RS pomocí dvou krátkých testů hodnotících prostorové zpracování informací, které byly nejlépe hodnoceny při vyšetřování dospělých pacientů s RS. Jedná se o revidovaný test vizuální a prostorové paměti Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMTR) a Symbol Digit Modalities Test, adaptovaný dle Rao (SDMT).

Analýza byla doplněna o testy inteligence a jazykové exprese ve snaze dokumentovat hypotézu, že řeč a inteligence jsou vysoce senzitivními parametry u dětí s RS. Studie se zúčastnilo 88 subjektů (43 dětí s RS a 45 kontrol). K jejich neuropsychologickému hodnocení byla použita skupina testů měřících inteligenci, jazykové schopnosti, vizuální paměť a rychlost zpracování informací. Ze získaných výsledků vyplynulo, že signifikantní statistické rozdíly mezi sledovanými skupinami byly nalezeny v testu BVMTR celkového učení (p<0,001), BVMTR oddáleného vybavení (p < 0,001) a SDMTE (p < 0,035).

Autoři studie považují zmíněné testy za nejvíce výpovědní při zkoumání intelektuálních a kognitivních schopností u dětí a adolescentů s roztroušenou sklerózou.

(moa)

Zdroj: Smerbeck A. M. et al. Visual-cognitive processing deficits in pediatric multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 2011 Apr; 17 (4), 449–56

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozhovor s Prof. Evou Havrdovou

Rozhovor s prof. Evou Havrdovou o zahraničních hostech na sympóziu Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Vliv imunomodulační léčby na prozánětlivé a neurotrofické faktory u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zánětlivé procesy v CNS u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou vyvolány aktivovanými lymfocyty, které lokální imunitní odpovědí poškozují myelin a axony. Na úrovni cytokinů tyto pochody amplifikuje řada látek, především tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), jehož aktivita je prokázána v aktivních lézích CNS, v astrocytech, aktivovaných buňkách mikroglie a makrofázích.

Metabolické změny zrakové kůry jsou u nemocných s roztroušenou sklerózou spojeny se ztenčením vláknité vrstvy zrakového nervu

Součástí roztroušené sklerózy není jen demyelinizace, ale také neuronální a axonální degenerace. Cílem studie německých autorů bylo hodnocení poškození vláknité vrstvy optického nervu jakožto součásti přední zrakové dráhy a zároveň spojitost tohoto poškození se snížením neuronální a axonální integrity ve zrakové kůře jakožto součásti zadní zrakové dráhy.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy