Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinické nálezy u pacientů s multifokální progresivní leukoencefalopatií po léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.3.2011

Klinické nálezy u pacientů s multifokální progresivní leukoencefalopatií po léčbě natalizumabem

Natalizumab byl pro léčbu relabující formy roztroušené sklerózy (RS) poprvé schválen v roce 2004, v současné době je jeho užívání povoleno ve více než 50 zemích světa a do června 2010 bylo tímto preparátem léčeno více než 71 000 pacientů. Od doby uvedení preparátu na světový trh se u malého množství pacientů (celkem 68 pacientů, data k září 2010) léčených natalizumabem rozvinula progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), což je vzácná oportunní infekce CNS vyvolaná JC virem. 79 % pacientů s PML přežilo.

Cílem studie bylo vyšetřit prediktory přežití u prvních 35 pacientů s PML a zhodnotit funkční následky onemocnění. V období od ledna do března 2010 bylo u zmíněných pacientů s PML provedeno funkční vyšetření pomocí Karnofsky Performance Scale, průměrná doba sledování byla 5 měsíců. Charakteristiky nefatálních a smrtelných případů pacientů s PML byly srovnány s cílem určit proměnné spojené se zlepšením přežití.

Ze srovnání vyplynulo, že přeživší pacienti s PML byli mladší a měli nižší EDSS skóre před nástupem PML. Vyšší mortalita byla zaznamenána v USA (80 %) oproti Evropě (20 %). Fatální případy v USA byly v pokročilejším stadiu RS (diagnostikováno pomocí MR). Délka podávání natalizumabu a předchozí podávání jiných imunosupresivních léků neměly signifikantní vliv na přežití pacientů s PML.

U přeživších pacientů uběhla signifikantně kratší doba od nástupu příznaků do stanovení diagnózy PML (44,2 versus 62,8 dne). Průměrná hladina DNA JC viru v mozkomíšním moku byla nižší u přeživších pacientů s PML.

Při hodnocení funkčních nálezů u PML přeživších pacientů bylo konstatováno, že vykazovali celou škálu poškození od mírných až po těžké, každý pacient se však nacházel v odlišné fázi své základní choroby. Z jedinců s PML sledovaných déle než 6 měsíců mělo 33 % mírné, 33 % střední a 33 % závažné postižení. U pacientů se závažnou formou postižení je nutné zdůraznit, že měli již před léčbou natalizumabem vysoké EDSS skóre. Většina pacientů byla léčena rychlým odstraněním natalizumabu z cirkulace, u 91 % došlo k rozvoji imunorestitučního zánětlivého syndromu, který byl léčen kortikoidy.

Z uvedených údajů vyplývá, že časné stanovení diagnózy PML a agresivní management PML může zlepšit výsledky pacientů.

(moa)

Zdroj: Vermersch P., Foley J., Gold R., Kappos L., Olsson T., Cadavid D., Bozic C., Richman S.: Overview of Clinical Outcomes in Cases of Natalizumab-Associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Göteborg, Švédsko. Prezentováno 15. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Skutečná maximální rychlost chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – vyšetření pomocí modifikovaného testu Timed 25 Foot Walk (T25FW+

Analýza chůze je základním prvkem funkčního stavu jedince a odráží progresi postižení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Test T25FW je často používán v klinických studiích ke zjištění efektu léčby a stanovuje maximální hodnotu rychlosti chůze (walking speed, WS), kterou pacienti mohou dosáhnout.

Léčba RS – balance prospěchu a rizik

V uplynulých dvou desetiletích došlo k dramatickému posunu v léčbě roztroušené sklerózy (RS). Registrace přípravků s interferonem-beta (IFN-beta) a glatirameracetátem (GA) zahájilo novou éru léčby RS.

Adherence a perzistence pacientů s RS k léčbě DM

Cílem nedávno publikované americké studie bylo srovnat u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) adherenci k léčbě a setrvání na léčbě chorobu modifikujícími léky (disease modifying therapy, DMT) zahrnujícími intramuskulární interferon beta-1a (IFNβ-1a), subkutánní interferon beta-1a, interferon beta-1b a glatirameracetát (GA).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy