Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Jaká je cena roztroušené sklerózy v České republice? Výsledky studie COMS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.12.2011

Jaká je cena roztroušené sklerózy v České republice? Výsledky studie COMS

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) má značný sociální dopad a ekonomické důsledky. Chronický a progresivní průběh onemocnění, stejně jako jeho časný nástup v ekonomicky produktivním věku zdůvodňují vysoké přímé i nepřímé náklady, které se vážou k RS. Léčba roztroušené sklerózy navíc v průběhu posledních patnácti let prošla významnými změnami, především v důsledku příchodu nových, chorobu modifikujících léků (DMD). Nové možnosti léčby představují z pohledu systému poskytování zdravotní péče extrémní ekonomickou zátěž, která však v případě České republiky na rozdíl od jiných evropských zemí doposud nebyla vyčíslena. Odpovědi v podobě konkrétních čísel přináší studie COMS, která se zaměřila na farmakoekonomickou analýzu nákladů spojených s RS. Cílem studie byla objektivizace celkových nákladů a nákladů podle závažnosti onemocnění v České republice.

Tato prevalenčně založená analýza nákladů na onemocnění vycházela z prospektivních i retrospektivních údajů shromážděných v rámci dotazníkového šetření u souboru 909 pacientů s RS z registru sedmi specializovaných pracovišť v ČR. Za účelem vyhodnocení vztahu mezi úrovní zdravotního postižení a náklady byli pacienti rozděleni do tří skupin podle závažnosti onemocnění (s užitím škály EDSS). Ve studijním souboru byli zastoupeni v 67 % pacienti s mírným postižením (EDSS 0–3,5), v 27 % se středně těžkým postižením (EDSS 4–6,5) a v 10 % s těžkým postižením (EDSS 7–9,5). Demografické údaje, historie onemocnění, měsíční příjem a složení výdajů byly zjišťovány v rámci strukturovaného dotazníku. K odhadu ročních nákladů ze společenského hlediska byly použity jednotkové ceny podle platného sazebníku pro rok 2007.

Struktura celkových nákladů odráží komplexní přístup k pacientům s RS

Pro větší přehlednost byly celkové náklady rozděleny do tří kategorií. Přímé náklady na zdravotní péči pokrývaly nezbytnou ústavní a ambulantní lékařskou péči, cenu léků, vyšetření a testů, ústavní a ambulantní rehabilitaci, nákup zdravotních pomůcek a domácí péči. Přímé náklady jiného typu než náklady na zdravotní péči zahrnovaly dopravu, sociální péči, úpravy a velké investice, které měly přímou souvislost s RS. Do položky nepřímých nákladů byla promítnuta ztráta produktivity v důsledku předčasného odchodu do důchodu, čerpání nemocenské a náklady na domácí péči a pečovatelskou službu.

Těžká invalidita vyžaduje téměř dvojnásobné náklady

Průměrné celkové roční náklady na pacienta činily zaokrouhleně 341 tisíc Kč. Z této částky připadalo 51 % na přímé náklady na zdravotní péči, 4 % na přímé náklady jiného typu a 45 % na nepřímé náklady. Průměrné roční náklady u pacientů s mírným postižením činily po zaokrouhlení 275 tisíc Kč a se středně těžkým postižením 391 tisíc Kč. U pacientů s těžkým postižením se průměrné náklady vyšplhaly na částku 635 tisíc Kč ročně. Při současné prevalenci roztroušené sklerózy v ČR, která je vyjádřena poměrem 170/100 000 obyvatel, jsou celkové náklady na RS v České republice odhadovány na 5,8 miliardy korun ročně. V souladu s jinými studiemi lze konstatovat, že celkovou výši nákladů významně ovlivňuje stupeň závažnosti choroby.

Včasné zahájení léčby se vyplácí

Celkové náklady jsou 1,5–3,5krát nižší ve srovnání s jinými zeměmi s dostupnými údaji, jako je Velká Británie, Německo, Austrálie nebo USA. Pozorované rozdíly lze z velké části přičíst výrazně nižším jednotkovým cenám v České republice ve srovnání s ostatními západními zeměmi. K významně nižší hodnotě celkových nákladů na RS přispěly také méně výrazné ztráty produktivity, které vycházejí z relativně nižších průměrných mezd. Zajímavé je rovněž rozložení struktury nákladů. Zatímco u forem RS s mírným postižením připadají na přímé náklady na zdravotní péči téměř dvě třetiny celkových nákladů, u středně těžkého a těžkého postižení se těžiště finanční zátěže přesouvá především do oblasti nepřímých nákladů. Výsledky studie COMS tak jasně demonstrují, že včasným zahájením účinné léčby (zejména léky ze skupiny DMD), která oddaluje invaliditu, lze celkové náklady na RS v konečném důsledku snížit.

(hkh)

Zdroj: Blahova Dusankova J, Kalincik T, Dolezal T, Kobelt G, Havrdova E. Cost of multiple sclerosis in the Czech Republic: The COMS Study. Mult Scler 2011(Sep 30). Doi: 10.1177/1352458511424422

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Spolehlivost záchytu oligoklonálních IgG pruhů v diagnostice roztroušené sklerózy

Nové, vysoce senzitivní metody stanovení oligoklonálních IgG pruhů zvýšily reprodukovatelnost a spolehlivost výsledků tohoto vyšetření v diagnostice roztroušené sklerózy a zřejmě umožní širší využití tohoto testu v každodenní klinické praxi.

Vliv podávání natalizumabu na práceschopnost pacientů s roztroušenou sklerózou

Švédská studie prokázala, že natalizumab snižuje pracovní neschopnost u pacientů s roztroušenou sklerózou, a má tak nejen zdravotní, ale i ekonomický přínos.Roztroušená skleróza (RS) je vzhledem k průměrnému věku svého začátku (30 let) jednou z nejčastějších neurologických příčin pracovní neschopnosti v rozvinutých zemích. Vysokým výskytem RS je známé například Švédsko.

Chronická cerebrospinální venózní insuficience – následek, či příčina roztroušené sklerózy?

Vztah mezi zhoršenou extrakraniální venózní drenáží mozku a vznikem roztroušené sklerózy (RS) byl poprvé popsán Paolem Zambonim z Univerzity Ferrara v Itálii. Od té doby bylo provedeno množství klinických studií k verifikaci této terapie s nejednoznačnými výsledkyVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy