Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Intramuskulární interferon beta-1a v terapii relaps-remitující formy roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.4.2011

Intramuskulární interferon beta-1a v terapii relaps-remitující formy roztroušené sklerózy

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) bývá terapie chorobu modifikujícími léky (DMARDs) zahajována časně a v této léčbě se pokračuje řadu let. Dlouhodobá tolerance a vliv těchto léků však nejsou dosud zcela známé. Američtí vědci se proto ve své studii pokusili zhodnotit dlouhodobou toleranci intramuskulárně podávaného interferonu beta-1a a jeho efektu na zdravotní postižení a kvalitu života pacientů.

Sledovanou skupinu tvořili pacienti, kteří se zúčastnili randomizované placebem kontrolované dvojitě zaslepené studie zkoumající efekt intramuskulárního interferonu beta-1a v léčbě relabující roztroušené sklerózy. Průměrně po 15 letech od randomizace byla u těchto pacientů hodnocena aktivita nemoci pomocí rozšířené stupnice stavu invalidity (EDSS skóre), dotazníku SF-36 hodnotícího kvalitu života, vizuální analogové škály soběstačnosti a dotazníku aktuální životní situace. Výsledky byly dostupné u 79 % pacientů (136/172), analýza pak byla zaměřena na 122 žijících pacientů.

I přesto, že po 2 letech klinické studie následovala otevřená nestandardizovaná léčba, 46 % pacientů (n = 56) bylo dále léčeno intramuskulárním interferonem beta-1a. EDSS skóre vysoce korelovalo s podkategoriemi dotazníku SF-36 a se skóre vizuální analogové škály. Pacienti, kteří v době hodnocení užívali intramuskulární interferon beta-1a, měli signifikantně nižší EDSS skóre (p < 0,011), významně lepší skóre fyzických funkcí hodnocených dotazníkem SF-36 (p < 0,0001) a lepší celkový zdravotní stav i míru soběstačnosti.

Ze studie tedy jasně vyplynulo, že u pacientů, kteří pokračovali v léčbě intramuskulárním interferonem beta-1, byl pozorován menší rozsah postižení a lepší kvalita života ve srovnání s pacienty, kteří po 15leté účasti v randomizované studii tímto lékem dále léčeni nebyli.

(mik)

Zdroj: Bermel R. A. et al.: Intramuscular interferon beta-1a therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a 15-year follow-up study. Mult Scler. 2010 May; 16 (5): 588–96; doi: 10.1177/1352458509360549

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pentosidin – nový marker v managementu roztroušené sklerózy?

Pentosidin patří mezi konečné produkty glykosylace (AGEs). Je považován za marker stárnutí, jeho elevované hladiny jsou nalézány např. při chronickém renálním selhání a jsou důsledkem akumulace reaktivních karbonylových sloučenin, které jsou substrátem pro tvorbu pentosidinu.

Roztroušená skleróza a epileptické křeče

Je známo, že epileptické křeče se vyskytují u RS pacientů častěji (0,5–8 %) než v obecné populaci (0,27–1,76 %). Patofyziologie křečí u RS zůstává nevyjasněna, uvažuje se o vlivu zánětlivých kortikálních lézí a abnormálního vedení vzruchu v demyelinizovaných vláknech.

Hladiny osteopontinu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Prozánětlivý cytokin osteopontin (OPN) je jedním z klíčových cytokinů uplatňujících se v imunopatogenezi roztroušené sklerózy (RS). Jedná se o pleiotropní protein, který se nachází ve většině tkání a účastní se různých fyziologických i patologických procesů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy