Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Iniciální titrace dávky interferonu beta-1a jako prevence chřipkových symptomů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.2.2012

Iniciální titrace dávky interferonu beta-1a jako prevence chřipkových symptomů

Empiricky využívaný předpoklad, že titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a (IFNß-1a) při zahájení léčby snižuje závažnost a incidenci chřipkových symptomů (flu-like, FLS), byl potvrzen v randomizované zaslepené klinické studii.

FLS jsou častým nežádoucím účinkem, zejména při zahájení terapie IFNß, a můžou tak snižovat ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou tuto léčbu užívat. Pro snížení incidence a závažnosti těchto symptomů se používá iniciální titrace dávky.

Ověření přínosu tohoto postupu bylo cílem randomizované studie s paralelními skupinami se zaslepením podávané dávky, která hodnotila výskyt FLS v prvních 8 týdnech léčby IFNß-1a podávaným i. m. 1× týdně. Do studie bylo zařazeno 234 zdravých dobrovolníků, kteří byli randomizováni k 1 ze 3 režimů dávkování: 1) titrace během 3 týdnů, kdy byla každý týden zvýšena dávka o čtvrtinu až do cílové dávky 30 μg; 2) titrace během 6 týdnů, kdy byla dávka zvyšována o čtvrtinu každé 2 týdny, a 3) léčba bez titrace dávky. Každý týden byl hodnocen stupeň závažnosti jednotlivých FLS před podáním injekce a poté 4–6 a 12–15 hodin po její aplikaci. Incidence byla vyjádřena jako procento osob se zvýšením celkového skóre závažnosti FLS nejméně o 2 body.

Po 8 týdnech léčby byla závažnost FLS po aplikaci léku významně nižší v obou skupinách s titrací dávky v porovnání se skupinou bez titrace: o 76% po 4–6 hod., p < 0,001, resp. o 37% po 12–15 hod., p < 0,001, ve skupině s třítýdenní titrací a o 50 %, p < 0,001, resp. o 32 %, p = 0,002, ve skupině s šestitýdenní titrací. Rovněž incidence těchto příznaků byla při obou režimech titrace významně nižší.

I přes některá svá omezení tato studie potvrdila, že postupná titrace dávky při zahájení léčby IFNß-1a je správným postupem pro snížení závažnosti a incidence FLS, které mohou snižovat compliance s touto léčbou indikovanou u pacientů s roztroušenou sklerózou.

(zza)

Zdroj: Matson M. A., Zimmerman T. R., Tuccillo D., et al. Dose titration of intramuscular interferon beta-1a reduces the severity and incidence of flu-like symptoms during treatment initiation. Curr Med Res Opin. 2011 Dec; 27 (12): 2271–2278. Epub 2011 Oct 28.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky léčby natalizumabem v reálné klinické praxi v České republice – neintervenční klinická studie TOP-CZ

Natalizumab je selektivní inhibitor adhezní molekuly a vazbou na α -podjednotku hu­mánních integrinů zabraňuje migraci mononukleárních leukocytů endotelem do zánětlivé parenchy­mální tkáně centrálního nervového systému. Je používán k léčbě pacientů s relaps-remitující formou roz­troušené sklerózy (RR), u kterých se nepodařilo navzdory léčbě interferonem-β nebo glatira­mer acetátem snížit počet relapsů pod dvě ataky ročně nebo tři ataky za dva roky, a dále pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RR formou.

Socioekonomické aspekty testování neutralizujících protilátek proti interferonu beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vznik neutralizujících protilátek (NAB) proti interferonu beta (IFNb) je spojen se ztrátou účinnosti této léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Podle evropských směrnic by měli být testováni všichni pacienti s RS léčení zmíněným přípravkem a v případě perzistence NAB by měla být léčba IFNb přerušena. Ekonomický dopad této všeobecné detekce NAB včetně přechodu na alternativní metodu léčby u pacientů s RS však dosud nebyl zkoumán

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém, projevující se vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek, které ničí myelin. Manifestuje se většinou v mladším věku, zhruba mezi 20. až 30. rokem. Existují však i případy dětí s RSVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy