Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Infiltrace makrofágy jako marker průběhu RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Infiltrace makrofágy jako marker průběhu RS

V časopisu Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, podle které je možné využívat zobrazení nanočástic superparamagnetického oxidu železa k predikci dalšího průběhu roztroušené sklerózy již ve stadiu klinicky izolovaného syndromu.

Makrofágy jsou důležitou komponentou zánětu u roztroušené sklerózy a jejich přítomnost je úzce spojená s axonální ztrátou. Podle současných hypotéz totiž periferní makrofágy produkují velké množství NO, který narušuje funkci axonálních mitochondrií, což vede k energetickému selhání, aktivaci kalciumdependentních proteáz a axonální ztrátě.

Nyní může být infiltrace aktivovanými makrofágy sledována in vivo pomocí ultramalých částic superparamagnetického oxidu železa (USPIO). Jsou to nanopartikule maghemitu (γ-Fe2O3) nebo magnetitu (Fe3O4) potažené hydrofilní látkou, která zajišťuje jejich solubilitu a stabilitu. Tyto částice jsou vychytávány aktivovanými makrofágy, a proto je lze zobrazit v silně infiltrovaných tkáních. U ložisek RS se soustřeďují především při obvodu plaků, kde někdy vytvářejí zřetelné prstence.

Lze tedy předpokládat, že u klinicky izolovaného syndromu (CIS) může být sycení částicemi USPIO asociováno s budoucím rozvojem více destruktivních ložisek. K otestování této hypotézy provedl tým z univerzity v Remeši roční multicentrickou longitudinální studii u pacientů s CIS za použití zobrazení částic USPIO a multimodální MRI.

Do studie bylo zařazeno 35 pacientů průměrného věku 32 let. Vyšetření magnetickou rezonancí jim bylo provedeno průměrně 66 dní po nástupu symptomů vedoucích k diagnóze CIS. Byla použita konvenční magnetická rezonance, dále kontrastní vyšetření za použití gadolinia (Gd), USPIO k mapování infiltrace makrofágy a magnetizační transfer ratio ke zhodnocení integrity tkáně.

Pomocí zmíněných metod bylo při prvním vyšetření mezi všemi pacienty prokázáno dohromady 17 USPIO-pozitivních lézí, které odrážely infiltraci makrofágy. Tato infiltrace byla asociována s větší lokální ztrátou tkáňové struktury, jak bylo zjištěno signifikantně nižšími hodnotami MTR – magnetizačního transfer ratio (p < 0,03) v USPIO+/Gdlézích ve srovnání s USPIO-/Gd+ lézemi.

Klinický průběh byl následující: Všichni sledovaní pacienti splňovali při závěrečné kontrole (1 rok od začátku sledování) McDonaldova kritéria a 13 z nich přešlo do klinicky manifestní roztroušené sklerózy. V míře tělesného postižení dle škály EDSS nebyl statisticky významný rozdíl na startu ani po ukončení studie.

Závěrem studie je tedy zjištění, že infiltrace aktivovanými makrofágy, prokázaná pomocí sycení nanočásticemi superparamagnetického oxidu železa, může být přítomná již v době nástupu klinicky izolovaného syndromu a je asociována s větší a perzistentní ztrátou tkáňové struktury při rozvoji roztroušené sklerózy.

(pez)

Zdroje: 
1. Maarouf A., Ferre J. C., Zaaraoui W. et al. Ultra-small superparamagnetic iron oxide enhancement is associated with higher loss of brain tissue structure in clinically isolated syndrome. Mult Scler J 2015 Oct 9, pii: 1352458515607649, doi:10.1177/1352458515607649 [Epub ahead of print].
2. Di Marco M., Sadun C., Port M. et al. Physicochemical characterization of ultrasmall superparamagnetic iron oxide particles (USPIO) for biomedical application as MRI contrast agents. Int J Nanomedicine 2007; 2 (4): 609–622.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současný pohled na využití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Natalizumab je vysoce efektivní humanizovaná monoklonální protilátka vážící se na alfa-4 podjednotku integrinu. Redukuje migraci zánětlivých T-lymfocytů do centrálního nervového systému a příznivě tak ovlivňuje řadu aspektů roztroušené sklerózy.

Vliv intramuskulárně podávaného interferonu beta-1a na atrofii šedé hmoty mozkové u relaps-remitentní roztroušené sklerózy

K posouzení míry mozkové atrofie, která je u roztroušené sklerózy (RS) známou součástí klinického obrazu, je možné využít i hodnocení změn objemu šedé hmoty mozkové. Nedávno publikovaná práce se zabývá vztahem mezi léčbou, klinickým stavem a úbytkem šedé hmoty.

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy