Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Imunosupresivní terapie – redukce axonálního poškození u progresivní formy roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.8.2013

Imunosupresivní terapie – redukce axonálního poškození u progresivní formy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je demyelinizační onemocnění CNS vznikající pravděpodobně na autoimunitním podkladě. V posledním desetiletí prokázaly četné randomizované kontrolované studie účinnost chorobu modifikující terapie (disease-modifying terapy – DMT) při léčbě relaps-remitující formy (RR-RS). DMT významně redukovala nejen počet relapsů a progresi postižení u pacientů s RR-RS, ale i zánětlivé a degenerativní projevy nemoci, detekovatelné vyšetřením magnetickou rezonancí. U pacientů s progresivní formou RS nebyla efektivita DMT v klinických studiích zjištěna, nicméně existují indicie, že progresivní forma RS (P-RS) může být ovlivněna aplikací mitoxantronu nebo monoklonální protilátky rituximabu.

Otázkou zůstává správné zhodnocení účinnosti léčby na patofyziologii RS. Jednou z možností je sledování biomarkerů v mozkomíšním moku, k nimž se řadí neurofilamentózní lehký protein (neurofilament light protein – NFL). Normalizace hladin NFL v likvoru pacientů s RR-RS po 6–12měsíčním podávání natalizumabu ukázala redukci axonálního poškození. Signifikantní redukce NFL byla nalezena i u pacientů se sekundárně progresivní RS léčených natalizumabem. Progrese choroby byla spjata s elevací hladiny gliového fibrilárního kyselého proteinu (glial fibrillary acidic protein – GFAP), který odráží stupeň astrogliózy. Dle některých autorů je v patogenezi P-RS klíčová role B lymfocytů, na jejichž aktivaci se podílí CXCL 13 regulátor. CXCL 13 může ovlivňovat tvorbu subpiálních lymfatických folikul, často nalézaných u P-RS.

Cílem studie švédských autorů bylo zjistit efekt léčby mitoxantronem nebo rituximabem na zmíněné biomarkery axonálního poškození, astrogliózy a regulace B buněk u pacientů s P-RS.

Likvor byl získán od 35 pacientů s P-RS před a po 12–24 měsících léčby mitoxantronem (n = 30) a rituximabem (n = 5) a od 14 zdravých kontrol. Ve vzorcích mozkomíšního moku byly stanoveny hladiny NFL, GFAP a CXCL 13 pomocí imunoeseje. Výsledky ve sledovaných obdobích prokázaly o 51 % sníženou hladinu NFL, redukci průměrné hladiny CXCL 13 o 55 % a nezměněnou hladinu GFAP.

Ze závěrů práce vyplývá, že 12–24měsíční podávání imunosupresivní terapie redukuje axonální poškození u pacientů s P-RS. Určení hladiny NFL je potenciální marker k určení účinnosti terapie RS.

(moa)

Zdroj: Axelsson M., Malmeström C., Gunnarsson M., et al. Immunosuppressive therapy reduces axonal damage in progressive multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 May 23

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je současná terapie roztroušené sklerózy bezpečná pro reprodukci pacientek?

I přes poměrně dlouhou dobu užívání léků modifikujících onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) stále existují nekonzistentní údaje o bezpečnosti této terapie v prekoncepčním období a během gravidity a laktace. Údaje o bezpečnosti léků během gravidity vycházejí z databáze americké organizace Food and Drug Administration (FDA), i když dle některých názorů by řadu dat bylo vhodné revidovat.

Interferon β-1a se ukázal jako nákladově nejefektivnější injekční chorobu modifikující léčba u španělských pacientů s roztroušenou sklerózou

Analýza nákladové efektivity injekčních chorobu modifikujících léků u roztroušené sklerózy ve Španělsku prokázala nejlepší výsledky u intramuskulárního interferonu β-1a (INFβ-1a). Náklady na získaný rok života ve standardní kvalitě (QALY) byly u i. m. INFβ-1a nižší než u s. c. INFβ-1a, INFβ-1b a glatirameracetátu.

PML asociovaná s natalizumabem a její dlouhodobý vliv na průběh roztroušené sklerózy

Spojitost mezi léčbou roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem a rozvojem progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) včetně řady rizikových faktorů je známá. Prognóza PML asociované s natalizumabem je lepší než PML asociované s HIV.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy