Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Imunitní tolerance myelinu u pacientů s roztroušenou sklerózou po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.8.2013

Imunitní tolerance myelinu u pacientů s roztroušenou sklerózou po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Po transplantaci autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u agresivní relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo zjištěno vymizení autoreaktivních klonů T-lymfocytů. Nedávno publikovaná švédská studie ukázala u pacientů s RRRS léčených autologní HSCT stejnou hladinu jednotlivých populací T-lymfocytů jako u zdravých dobrovolníků a absenci antigenní odpovědi na glykoprotein obsažený v myelinu oligodendrocytů.

Autologní HSCT je u RRRS považována za potenciálně kurativní léčbu. Mechanismus jejího účinku však není dosud jasný. Cílem této studie bylo porovnat populace CD4+ lymfocytů u pacientů s RRRS léčených autologní HSCT (n = 12), u zdravých dobrovolníků (n = 9) a u pacientů léčených natalizumabem (n = 15). Rovněž byla hodnocena reaktivita těchto buněk na potenciální antigen – glykoprotein v myelinu oligodendrocytů.

Výsledky ukázaly, že počet supresorových T-lymfocytů (Ts) a pomocných lymfocytů (Th1 a Th17)  byl podobný u pacientů léčených autologní HSCT a u zdravých jedinců, zatímco u pacientů léčených natalizumabem byl zjištěn nižší počet Ts a více Th1 a Th17 lymfocytů. Kultivace těchto buněk s peptidy uvedeného antigenu ukázala vyšší produkci TGF-β1 (transformačního růstového faktoru ß1) u pacientů léčených HSCT než u pacientů léčených natalizumabem, což svědčí pro potlačení antigenní odpovědi při HSCT, zatímco tvorba interleukinů (IL17, IL1 a IL10), odrážející odpověď na antigen, byla vyšší u pacientů léčených natalizumabem.

Tento rozvoj imunitní tolerance myelinu je v souladu s pozorovanou dlouhodobou klinickou remisí u pacientů s RRRS po autologní HSCT.

(zza)

Zdroj: Burman J. et al. T cell responses after hematopoietic stem cell transplantation for aggressive relapsing-remitting multiple sclerosis. Immunology – publikováno online 30. května 2013; doi: 10.1111/imm.12129.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je současná terapie roztroušené sklerózy bezpečná pro reprodukci pacientek?

I přes poměrně dlouhou dobu užívání léků modifikujících onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) stále existují nekonzistentní údaje o bezpečnosti této terapie v prekoncepčním období a během gravidity a laktace. Údaje o bezpečnosti léků během gravidity vycházejí z databáze americké organizace Food and Drug Administration (FDA), i když dle některých názorů by řadu dat bylo vhodné revidovat.

Interferon β-1a se ukázal jako nákladově nejefektivnější injekční chorobu modifikující léčba u španělských pacientů s roztroušenou sklerózou

Analýza nákladové efektivity injekčních chorobu modifikujících léků u roztroušené sklerózy ve Španělsku prokázala nejlepší výsledky u intramuskulárního interferonu β-1a (INFβ-1a). Náklady na získaný rok života ve standardní kvalitě (QALY) byly u i. m. INFβ-1a nižší než u s. c. INFβ-1a, INFβ-1b a glatirameracetátu.

PML asociovaná s natalizumabem a její dlouhodobý vliv na průběh roztroušené sklerózy

Spojitost mezi léčbou roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem a rozvojem progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) včetně řady rizikových faktorů je známá. Prognóza PML asociované s natalizumabem je lepší než PML asociované s HIV.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy