Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Pro relabující-remitentní formu roztroušené sklerózy je charakteristické střídání period neurologické dysfunkce (relaps) s obdobími klinické remise. Zhruba u 30 % pacientů je pozorováno zhoršení disability o více než 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale) v období 64−127 dní po proběhlém relapsu.

V současné době nejsou uspokojivě prozkoumány faktory, díky kterým by bylo možné předpovědět, kteří pacienti budou po proběhlém relapsu vykazovat reziduální dysfunkci a kteří budou po terapii na stejné úrovni disability jako v době před relapsem. Autoři studie si stanovili za cíl prozkoumat faktory, které mohou pomoci předpovědět odpověď na terapii methylprednisolonem (MP) při relapsu roztroušené sklerózy (RS). 

Do dvojitě zaslepené randomizované multicentrické studie se zapojilo 48 pacientů s RS. Všichni splňovali McDonaldova kritéria pro diagnózu relabující-remitentní RS a všichni v předcházejících 15 dnech prodělali středně závažný či závažný relaps RS. V období půlroku před zařazením do studie byli bez relapsu a jejich skóre EDSS v tomto období činilo ≤ 5 (EDSS T − 1). Míra závažnosti funkčního postižení byla dále hodnocena prostřednictvím EDSS v době relapsu (EDSS T0), dále po jednom týdnu léčby (EDSS T + 1), po 4 týdnech (EDSS T + 4) a po 12 týdnech (EDSS T + 12) od relapsu. Středně závažný relaps byl definován jako změna EDSS oproti výchozímu stavu v rozmezí mezi 1 a 2,5 body a závažný relaps jako zhoršení o ≥ 3 body. 

Všichni pacienti byli léčeni methylprednisolonem. Části z nich byl MP aplikován intravenózně, ostatní užívali vysoké dávky perorální cestou v dálce ekvivalentní i. v. podání. Klinicky významné funkční zlepšení bylo definováno jako zlepšení EDSS o ≥ 1 bod v T + 1, T + 4 a T + 12 po první dávce MP.

Z analýz hodnot EDSS T − 1 až T + 12 autoři došli k závěru, že čím vyšších hodnot EDSS pacienti dosahovali v období před relapsem, tím závažnější relaps s následným deficitem prodělali (p = 0,04) a celkově hůře odpovídali na terapii methylprednisolonem. Z výsledku výzkumu vyplývá, že hodnota EDSS v období před relapsem RS může sloužit jako prediktor odpovědi na léčbu methylprednisolonem.

(zzka)

Zdroj: Ramo-Telo C., Tinoré M. Baseline clinical status as a predictor of methylprednisolone response in multiple sclerosis relapses. Mult Scler 2016 Jan; 22 (1): 117−121; doi: 10.1177/1352458515590648.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy