Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.6.2011

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFN-β) a glatirameracetát (GA) jsou užívány k dlouhodobé léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Léky jsou aplikovány subkutánně nebo intramuskulárně (SC/IM). Zkušenosti z praxe ukazují, že pacienti často přeruší léčbu v prvních 6–12 měsících nebo ji užívají nepravidelně. Důvodem pro noncompliance jsou nežádoucí kožní účinky preparátů.

Cílem studie švýcarských autorů bylo zjistit množství pacientů, kteří na základě nežádoucích místních reakcí po aplikaci IFN-β a GA přerušili nebo změnili léčbu. Popisovaná studie s názvem Swiss MS Skin Project (SMSP) byla multicentrická a zahrnovala pacienty s relabující formou RS nebo klinicky izolovaným syndromem, kteří užívali stejnou chorobu modifikující terapii po dobu nejméně dvou let.

Pacienti byli rozděleni podle léčby do skupin: IM IFN-β-1a (n = 82), IFN-β-1b (n = 123), SC IFN-β-1a (n = 184) a GA (n = 23). Na začátku studie byla zaznamenána demografická data o pacientech a bylo provedeno kožní vyšetření, konečné zhodnocení bylo provedeno o rok později. Vstupní kritéria do studie splnilo celkem 412 pacientů, jejich průměrný věk byl 44,3 roku, ženy tvořily převážnou část probandů (69,7 %). Průměrná délka nemoci byla 9,3 roku, průměrná délka léčby RS byla 5,9 roku.

Při první návštěvě pozorovalo podstatně méně pacientů s terapií IM IFN-β-1a (13,4 %) nežádoucí kožní reakce ve srovnání s pacienty léčenými IFN-β-1b (57,7 %; P < 0,0001) a SC IFN-β-1a (67, 9 %; P < 0,0001). Méně pacientů s terapií IM IFN-β-1a mělo nežádoucí reakce při srovnání s pacienty na terapii GA (30,4 %; P = 0,056). U pacientů s léčbou IFN-β-1b a SC IFN-β-1a byla větší pravděpodobnost vzniku nekrózy (5,7 %; 6,0 %) nebo tukové atrofie (8,9 %; 10,3 %) ve srovnání s pacienty s léčbou IM IFN-β-1a (0; 1,2 %). Tuková atrofie byla nalezena signifikantně častěji u pacientů s léčbou GA (13 %).

Během prvního vyšetření žádný z pacientů ze skupiny IM IFN-β-1a nevynechal terapeutickou dávku v uplynulých 4 týdnech z důvodu kožních reakcí, na rozdíl od ostatních skupin pacientů (5,7 % pacientů s IFN-β-1b ; P = 0,0435; 7,1 % pacientů s SC IFN-β-1a; P = 0,0114; 4,3 % pacientů s GA; P nesignifikantní). Adherence (množství pacientů, kteří nevynechali léčbu v posledních 4 týdnech) po 12 měsících byla srovnatelná mezi všemi 4 skupinami probandů, i když signifikantně větší množství pacientů, kteří byli původně léčeni IM IFN-β-1a, zůstalo na stejné léčbě ve srovnání s ostatními pacienty, kteří na začátku užívali odlišnou terapii (86,6 %;  P = 0,0364).

Ze studie vyplynulo, že pacienti s léčbou IM IFN-β-1a měli menší nežádoucí kožní reakce, lepší compliance a podstatně méně často měnili způsob terapie ve srovnání s ostatními pacienty s jiným typem léčby.

(moa)

Zdroj: Beer, K. et al.: An evaluation of adverse skin reactions in patients with multiple sclerosis. K. Poster číslo 787. 25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS); Düsseldorf, Německo, 9.–12. září 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.

Expozice tabákovému kouři zvyšuje riziko rozvoje roztroušené sklerózy

Je všeobecně známo, že kouření tabáku je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Nicméně názory týkající se vlivu pasivního kouření byly dosud rozporuplné. Danou problematikou se blíže zabývala nedávno publikovaná studie švédských autorů. Ta se totiž pokusila odhadnout a popsat vliv pasivního kouření na riziko rozvoje roztroušené sklerózy. Její výsledky pak byly zveřejněny v odborném časopise Multiple sclerosis.

Principy nového léčebného algoritmu u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) se projevuje zpočátku jako klinicky izolovaný syndrom (CIS). Právě v tomto stadiu je indikována včasná terapie preparátem interferonu beta (IFN) nebo glatirameracetátem. Takto lze oddálit konverzi v klinicky plně vyjádřenou formu nemoci. Ne vždy se CIS snadno diagnostikuje, zvláště proto, že 50 % nemocných může mít další epizodu v průběhu až dvou let.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy