Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hladiny osteopontinu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.3.2011

Hladiny osteopontinu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Prozánětlivý cytokin osteopontin (OPN) je jedním z klíčových cytokinů uplatňujících se v imunopatogenezi roztroušené sklerózy (RS). Jedná se o pleiotropní protein, který se nachází ve většině tkání a účastní se různých fyziologických i patologických procesů. OPN se spolu s dalšími cytokiny (interferon gamma, interleukin 12 a 10) podílí na imunitní reakci zprostředkované Th1 lymfocyty a je ve zvýšené míře exprimován v místě zánětu.

Stanovením koncentrací OPN v mozkomíšním moku (CSF) u pacientů s RS se blíže zabývala studie německých autorů publikovaná v časopise Multiple Sclerosis Journal. Autoři současně monitorovali jak hladinu OPN, tak i aktivitu nemoci.

Jednalo se průřezovou studii, které se účastnili pacienti dvou randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Hladiny OPN byly u těchto pacientů stanoveny metodou ELISA. Vzorky séra a CSF byly získány jednak od 25 neléčených pacientů s exacerbací klinicky izolovaného syndromu (CIS) a od 41 pacientů s relaps-remitující formou RS (RR-RS), kterým byl v rámci klinické studie podáván metylprednisolon nebo placebo. Dále bylo vyšetřeno 19 pacientů s primární progresivní formou RS (PP-RS), 28 pacientů se sekundárně progresivní RS a 44 pacientů s jinými neurologickými poruchami. Kontrolní soubor tvořilo 24 zdravých subjektů.

Bylo zjištěno, že koncentrace OPN byly signifikantně zvýšeny v CSF u pacientů s CIS a při exacerbaci RR-RS ve srovnání s pacienty s jinými neurologickými poruchami. Zvýšené hladiny OPN korelovaly s elevací ostatních biochemických markerů zánětu. Po 3 týdnech sledování hodnoty OPN v CSF poklesly bez ohledu na léčbu metylprednisolonem či podávání placeba. U pacientů s PP-RS byly rovněž nalezeny zvýšené hladiny OPN, přičemž hodnoty OPN signifikantně korelovaly se zdravotním postižením.

Závěrem autoři konstatovali, že hladiny osteopontinu v cerebrospinálním moku jsou dynamickým ukazatelem aktivity onemocnění u pacientů s relaps-remitující a primárněprogresivní formou roztroušené sklerózy

(moa)

Zdroj: Börnsen L. et al: Osteopontin concentrations are increased in cerebrospinal fluid during attacks of multiple sclerosis. Mult Scler. 2011; 17 (1): 32–42. doi: 10.1177/135245851038224

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ženy s migrénou mají o 50 % vyšší riziko vzniku roztroušené sklerózy

Podle klinických studií se bolest hlavy objevuje častěji u pacientek s roztroušenou sklerózou (RS). Nová analýza dat z Nurses’ Health Study naznačila, že ženy s migrénou mají relativní riziko vzniku roztroušené sklerózy o 47 % vyšší než ostatní.

Použití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Natalizumab (Tysabri) je první humanizovaná monoklonální protilátka, schválená v roce 2006 pro léčbu pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RR-RS) s cílem prevence relapsů a snížení progrese invalidizace.

Nový pohled na retinální patologii u roztroušené sklerózy

Ačkoliv je roztroušená skleróza (RS) obvykle označována jako demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, je nutné zdůraznit roli axonů a neuronů k plnějšímu pochopení patofyziologie onemocnění.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy