Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Glatirameracetát v léčbě klinicky izolovaného syndromu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.12.2013

Glatirameracetát v léčbě klinicky izolovaného syndromu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Axonální poškození představuje pravděpodobně patologický korelát pro ireverzibilní neurologický deficit u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Axonální poškození bývá přítomno i v nejranějších stadiích choroby. U 85 % pacientů s klinicky definovanou RS (CDMS) bývá počátečním projevem choroby klinicky izolovaný syndrom (CIS), definovaný jako epizoda neurologické dysfunkce, která se částečně či kompletně upraví. Na základě progresivního charakteru RS a rozsahu subklinického poškození přítomného již při první demyelinizační atace lze předpokládat, že časná imunomodulační terapie může zabránit procesům vedoucím k ireverzibilnímu axonálnímu poškození.

Randomizovaná kontrolovaná prospektivní studie PreCISe (Early Glatiramer Acetate Treatment in Delaying Conversion to CDMS in Subjects Presenting with a Clinically Isolated Syndrome) se zabývala účinkem glatirameracetátu (GA; Copaxone) u pacientů s CIS a detekovanými MRI lézemi, suspektními z RS, na konverzi v CDMS. Bylo zjištěno, že GA signifikantně redukoval riziko rozvoje CDMS a doba konverze k CDMS byla prodloužena o 115 % u pacientů s GA ve srovnání s pacienty užívajícími placebo.

Na základě těchto faktů se autoři studie podíleli na tzv. open-label fázi zmíněné studie PreCISe, která měla za úkol porovnat efekt časného a pozdějšího podání GA. Do studie bylo zařazeno 198 pacientů s CIS a ≥ 2 mozkovými lézemi, detekovanými na T2-vážených snímcích. Pacientům byla zahájena aplikace GA v dávce 20 mg/den po dobu 36 měsíců nebo do okamžiku konverze na CDMS. Do skupiny pacientů s opožděným podáním (placebo) bylo zařazeno celkem 211 pacientů. Další terapie zahrnovala podávání GA po dobu 2 let.

Z výsledků sledování vyplynulo, že časné podání GA snížilo riziko konverze v CDMS o 41 % (= 0,0005) ve srovnání s opožděnou léčbou. Časné podání GA bylo dále spojeno s průměrným opožděním nástupu CDMS o 972 dnů (185 %), bylo doprovázeno menší mozkovou atrofií (− 28 %, = 0,0209), menší četností nových T2 lézí za rok (− 42 %, < 0,0001) a jejich menším rozsahem (− 22 %, = 0,0005) při srovnání se skupinou pacientů s opožděným podáním GA. Nežádoucí účinky odpovídaly stanovenému bezpečnostnímu profilu GA.

Závěrem bylo konstatováno, že vliv časné léčby glatirameracetátu na míru konverze na CDMS a na MRI aktivitu onemocnění  podporuje zahájení terapie GA brzy po nástupu prvních klinických příznaků, suspektních z RS.

(moa)

Zdroj: Comi G., Martinelli V., Rodegher M. Effects of early treatment with glatiramer acetate in patients with clinically isolated syndrome. Multiple Sclerosis Journal; 19 (8): 1074–1083.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.

Kvalitní důkazy o léčbě bolesti u roztroušené sklerózy chybí

Metaanalýza studií věnovaných léčbě bolesti u roztroušené sklerózy (RS) ukázala nedostatek kvalitních důkazů v této oblasti. A to přesto, že akutní a chronická bolest jsou nejčastěji uváděnými příznaky u této choroby s prevalencí až 83 %.

Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy