Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Fyzioterapeutické intervence mají pouze omezený vliv na rovnováhu pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.11.2013

Fyzioterapeutické intervence mají pouze omezený vliv na rovnováhu pacientů s roztroušenou sklerózou

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často dochází k poruchám rovnováhy. To přispívá k zvýšenému riziku pádů, s nimiž se pojí různě závažná zranění. Mnoho prací se již zabývalo efektem tělesného cvičení na mobilitu osob s RS. Kumulativní evidence hovoří ve prospěch tréninku u nemocných s RS. Stále však existuje nedostatek informací o účinnosti rehabilitačních technik v péči o tyto pacienty s poruchami rovnováhy.

Studie finských autorů měla za cíl zhodnotit u pacientů s RS účinnost fyzioterapie na rovnováhu. Bylo provedeno systematické hledání relevantní literatury publikované do března 2011 v databázích Medline, Cinahl, Embase a PEDro. Autoři pro analýzu použili pouze randomizované kontrolované studie s fyzioterapeutickou intervencí, jejichž výstupy se vztahovaly k Mezinárodní klasifikaci fungování, invalidity a zdraví (ICF) kategorie „Změny a zachování pozice těla“. Kvalita studií byla hodnocena pomocí van Tulderových kritérií. Metaanalýzy byly prováděny v podskupinách podle typu intervence.

Kvalitativní analýza zahrnula 11 prací, metaanalýza 7. Metodologická kvalita studií se pohybovala od špatné po přiměřenou. Počty studovaných subjektů byly nedostatečné, stejně jako doba trvání studií. Protože jednotlivé práce měly různé cíle a výstupy, bylo obtížné jejich výsledky shrnout. Přesto autoři přinesli několik obecných závěrů: (1) Účinnost specifických balančních cvičení, fyzioterapie založené na individuálním řešení problémů a rezistenčních i aerobních cvičení je u ambulantních pacientů s RS pouze malá; (2) Není dostatek důkazů pro preferenci rezistenčního a aerobního tréninku před cvičením doma; (3) Není dostatek důkazů pro vliv celotělové vibrace nebo elektrostimulace na funkční rovnováhu pacientů s RS.

Přes nedostatečnou kvalitu zahrnutých prací autoři systematického přehledu uzavírají, že určité důkazy, že rezistenční a aerobní trénink mají pozitivní efekt na rovnováhu pacientů s RS s mírným až středním stupněm invalidity existují. Evidence je však nedostatečná pro těžce invalidní pacienty. Autoři dále zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu v dané oblasti.

(the)

Zdroj: Paltamaa J., et al. Effects of physiotherapy interventions on balance in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Rehabil Med 2012; 44: 811–823.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Elektronická dokumentace může zkvalitnit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou

Systém elektronické dokumentace pacientů s roztroušenou sklerózou dostupné prostřednictvím internetu s názvem MSDS 3D umožňuje vkládání, kontrolu a sdílení údajů o návštěvách, provedených vyšetřeních a léčbě mezi lékaři různých specializací a dalšími zdravotnickými pracovníky.

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu.

Belgický model obecně platného postupu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neurogenní dysfunkcí dolních močových cest

V Belgii vypracovali neurologové a urologové konsenzuální algoritmus vyšetření neurogenní dysfunkce dolních močových cest (NLUTD) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy