Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Fampridin ve formě tablet s řízeným uvolňováním prokázal účinek na zlepšení motorických funkcí v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.9.2016

Fampridin ve formě tablet s řízeným uvolňováním prokázal účinek na zlepšení motorických funkcí v léčbě roztroušené sklerózy

V časopisu Drugs byly v září 2013 publikovány výsledky 12měsíčního retrospektivního sledování nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Cílem studie bylo posoudit efekt léčby pomocí fampridinu na motorické funkce, rychlost chůze pacientů, jejich vytrvalost a celkovou soběstačnost.

Poruchy chůze jsou popisovány jako jeden z prvních příznaků RS a vyskytují se až u poloviny pacientů. Na jejich vzniku se podílí řada faktorů − jednak svalová spasticita nebo naopak slabost svalů, dále ataxie způsobená lézemi v mozečku a rovněž poruchy vidění i senzitivního čití a dysfunkce vestibulárního aparátu.

Fampridin (4-aminopyridin) je blokátor kaliových kanálů, který dokáže obnovit vedení akčních potenciálů v nervových vláknech CNS s poškozeným myelinem, stejně jako synaptickou transmisi a vzrušivost nervů. Proto se podává jako standard léčby u pacientů s RS a poruchami chůze.

Design studie a sledovaní pacienti

V retrospektivní studii byli sledováni po dobu 12 měsíců pacienti ve věku 33−72 let, kteří byli léčeni v centru pro veterány (Veterans Affairs Medical Center) pro zhoršení chůze. Jednalo se o 20 nemocných, u nichž se RS objevila ve věku průměrně 35 let a doba trvání onemocnění byla průměrně 23,5 roku. Nejčastěji se u nich vyskytovala relabující-remitující RS (v 55 % případů) a sekundárně progresivní RS (ve 30 %), primárně progredující RS byla zastoupena v 15 %.

Pacienti dostávali dávku 10 mg fampridinu 2× denně. Hodnotila se motorická odpověď a testovala se chůze na 10 metrů a 2minutový test chůze (2MWTs − 2-minute walk test). Zlepšení rychlosti chůze o > 20 % již bylo klinicky významné. Změny sebeobslužnosti měřené dle Total Functional Independence Measure (TFM) byly posuzovány podle výpovědi pacienta a jeho opatrovníka a hodnocení ošetřujícího lékaře.

Výsledky

Zlepšení hybnosti odráží celkové zlepšení motorických funkcí. Léčba pomocí fampridinu vedla ke klinicky významnému zlepšení v rychlosti chůze i vytrvalosti (p < 0,05). Sledované parametry se zlepšily u poloviny pacientů léčených po celou dobu 12 měsíců a u čtvrtiny z těch, kteří předčasně ukončili léčbu. Rychlost chůze vzrostla o 33 % a vytrvalost se zvýšila o 31 %. Tyto změny nebyly ovlivněny změnou svalového tonu.

Bezpečnost

U 5 pacientů se vyskytly jako nežádoucí účinky poruchy spánku, závrať a bolesti hlavy. Tito nemocní ukončili léčbu po minimálně 4 týdnech léčby.

Závěr

Léčba fampridinem zlepšila motorické funkce a vedla ke zlepšení jak rychlosti chůze pacientů, tak i jejich vytrvalosti. Celkově se zlepšila soběstačnost pacientů.

(imt)

Zdroj: Rabadi M. H., Kreyborg K., Vincent A. S. Sustained-release fampridine (4-aminopyridine) in multiple sclerosis: efficacy and impact on motor function. Drugs R D 2013; 13 (3): 175−181; doi: 10.1007/s40268-013-0020-x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Implantovaný míšní neurostimulátor zmírnil neuropatickou bolest a funkční omezení u pacienta s roztroušenou sklerózou

Američtí autoři nedávno publikovali kazuistiku pacienta s neuropatickou bolestí a funkčním omezením daným roztroušenou sklerózou, u kterého elektrická stimulace dorzální části míchy (SCS) míšním neurostimulátorem zobrazitelným na MRI vedla po 2 letech k významnému zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti, snížení spasticity a zlepšení taktilního čití.

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy