Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.5.2017

Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Článek publikovaný v Journal of the Neurological Sciences popisuje faktory spojené s rozhodováním o včasné léčbě u nemocných s roztroušenu sklerózou (RS). Zahrnutá data byla získána od pacientů ze dvou různých kohort v Kanadě.

Úvod

Pro nemocné s RS je důležitá možnost včasného terapeutického zásahu. Dlouhá objednací doba či prodleva v odeslání pacientů ke specializovanému vyšetření a tím delší doba potřebná ke stanovení diagnózy naopak včasné léčbě onemocnění brání. Autoři prezentované práce sledovali ve dvou oblastech Kanady u dvou kohort nemocných dobu mezi odesláním pacienta na vyšetření a první návštěvou odborného lékaře.

Sledované kohorty a metodika analýzy

Celkem bylo do analýzy zahrnuto 5705 pacientů s RS z registru British Columbian MS a dalších 1489 léčených v nemocnici Notre-Dame v Quebecu. Zdržení dané odesláním pacienta ke specializovanému vyšetření a latence ve stanovení diagnózy byly sledovány a hodnoceny dle pohlaví, věku začátku onemocnění a průběhu nemoci (primárně progresivní forma vs. relabující-remitentní). 

Výsledky

Mladší pacienti a nemocní s primárně progresivní formou měli delší prodlevu před odesláním k odbornému vyšetření (p < 0,001). Toto zpoždění se měnilo v závislosti na klinickém průběhu onemocnění, věku počátku onemocnění a pohlaví. Delší prodleva před odesláním se zjistila u pacientů s větším postižením nemocného (disabilita) při první návštěvě (p < 0,001). 

Závěr

K zajištění rychlé léčebné intervence a redukci postižení nemocných s RS je třeba zejména u mladých pacientů a nemocných s primárně progresivní formou diagnostický proces zrychlit. 

(imt)

Zdroj: Kingwell E., Leung A. L., Roger E. et al. Factors associated with delay to medical recognition in two Canadian multiple sclerosis cohorts. J Neurol Sci 2010; 292 (1−2): 57−62.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakologické možnosti léčby spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Přehledový článek publikovaný loni v říjnu v Multiple Sclerosis Journal shrnuje farmakologické možnosti léčby spasticity u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Klinické studie potvrzují efekt baklofenu, tizanidinu a gabapentinu jakožto léků první volby.

Devět let zkušeností s teriflunomidem v klinické studii TEMSO

Prodloužení mezinárodní klinické studie TEMSO, jehož výsledky byly nedávno publikovány, umožnilo zhodnotit účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relapsy roztroušené sklerózy v průběhu až 9letého sledování. Dlouhodobé podávání teriflunomidu je dobře účinné i tolerované.

Adherence pacientů k léčbě prvním DMD u roztroušené sklerózy

Recentně vydaný článek sleduje faktory ovlivňující adherenci pacientů s nově nasazenou léčbou roztroušené sklerózy a v této souvislosti rovněž porovnává injekční léčbu aplikovanou samotným pacientem a perorální léčbu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy