Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Exprese progranulinu v mozkové tkáni a mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.1.2012

Exprese progranulinu v mozkové tkáni a mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována především za zánětlivý demyelinizační proces CNS, predominantně postihující autoimunitně bílou hmotu mozkovou. Součástí RS bývá i postižení šedé hmoty mozkové, které se může vyskytovat nezávisle a někdy předcházet patologii bílé hmoty. Bílkoviny, jejichž úloha byla v minulosti studována v patologii neurodegenerativních onemocnění, mohou hrát důležitou úlohu ve vzniku RS.

Hlavním zástupcem těchto bílkovin je progranulin (PGRN), který je významným činitelem reparace tkání a je považován za neurotrofický faktor, který zlepšuje přežití neuronů a vlastnosti axonů. U lidí je považován také za příčinu rozvoje frontoparietální lobární degenerace. PGRN působí protizánětlivě, populace granulinů (GRN), vznikající jeho proteolýzou, naopak prozánětlivě. V závislosti na stupni proteolýzy se tak mohou projevovat pro- i protizánětlivé vlastnosti tohoto proteinu. Aplikace PGRN do ran zvyšuje infiltraci makrofágy a neutrofily, stimulací s PGRN dochází k proliferaci fibroblastů a endoteliálních buněk. GRN stimulují epiteliální buňky k produkci interleukinu 8, který ovlivňuje monocyty a neutrofily. PGRN může inhibovat degranulaci a oxidační vzplanutí leukocytů.

Autoři studie se zaměřili na průkaz vlivu progranulinu ve dvou základních procesech definujících RS – demyelinizaci a zánětu. Přítomnost a distribuce PGRN byla vyšetřována post mortem v mozkové tkáni u 19 pacientů s RS a byla prováděna korelace hladin se zmíněnými patologickými procesy. Kontrolní soubor byl vytvořen ze vzorků tkáně CNS post mortem u pacientů bez RS. Druhá část studie se zabývala korelací hladin PGRN v mozkomíšním moku a klinických příznaků u 40 pacientů s RS, 5 pacientů s virovou encephalitis a 15 kontrolních jedinců bez zánětlivého procesu.

Bylo zjištěno, že v aktivních demyelinizovaných lézích byl PGRN exprimován v makrofázích a mikrogliích. V bílé hmotě s normálním vzhledem byla exprese PGRN nalezena v aktivovaných mikrogliích. PGRN byl exprimován v neuronech a mikrogliích v kortikálních lézích a mozkové kůře s normálním vzhledem. Přítomnost PGRN nebyla prokázána u zdravých kontrol s výjimkou neuronů. Hodnoty PGRN v likvoru byly signifikantně vyšší u pacientů s relaps-remitující formou RS během relapsů a u pacientů s progresivní formou RS. Signifikantně nižší hodnoty PGRN byly nalezeny ve fázích remise RS a u kontrolních subjektů bez zánětlivých afekcí.

Autoři závěrem konstatovali, že progranulin je silně exprimován aktivovanými makrofágy a mikrogliemi v aktivních lézích mozku u pacientů s RS. U těchto pacientů koncentrace tohoto proteinu v likvoru současně koresponduje s klinickou progresí choroby na základě zvýšené aktivace makrofágů a mikroglií.

(moa)

Zdroj: Marco Vercellino et al. Progranulin expression in brain tissue and cerebrospinal fluid levels in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2011; 7 (10): 1194–1201; doi: 10.1177/1352458511406164

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Práce ve směnném provozu může být rizikovým faktorem pro roztroušenou sklerózu

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, ve kterém je významná autoimunitní odpověď na myelinové antigeny. V etiologii onemocnění jsou důležité jak faktory genetické, tak i faktory prostředí. Cílem recentně publikované studie švédského autorského týmu bylo studovat možnou asociaci mezi prací na směny a rizikem rozvoje RS.

Rozhovor s MUDr. Radomírem Talábem CSc

Rozhovor s MUDr. Radomírem Talábem CSc. natočený na 25. Neurologickém sjezdu v Brně.

Jak ovlivní léčba natalizumabem schopnost pacientů s roztroušenou sklerózou pracovat?

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění, pro které jsou charakteristické opakované zánětlivé epizody v oblasti centrálního nervového systému. Začátek onemocnění má svůj vrchol v mladém věku, typicky kolem 30. roku života, a postihuje ženy dvakrát častěji než mužeVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy